logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

przygotowania-do-wystawy-napoleonskiej

Ruszyły przygotowania do wystawy napoleońskiej

Muzeum Ceramiki rozpoczęło intensywne przygotowania do wystawy o tematyce napoleońskiej, planowanej na wiosnę przyszłego roku. Przeprowadzane są kwerendy w instytucjach posiadających zabytki z okresu wojen napoleońskich, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków archeologicznych pozyskanych w wyniku badań pól bitewnych. Bolesławieckie muzeum przygotowuje na ekspozycję również własne eksponaty. Wśród nich znajduje się kolekcja kilkudziesięciu pocisków armatnich z przełomu XVIII/XIX w. Część z nich przed umieszczeniem w gablotach musi zostać poddana zabiegom konserwatorskim. Jednym z najważniejszych elementów ekspozycji będzie wirtualna makieta miasta pokazująca wydarzenia okresu napoleońskiego z wykorzystaniem multimediów.

Wystawa jest realizowana w ramach projektu „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta”, który ma na celu badanie i popularyzację historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego. Muzeum Ceramiki zajmuje się w nim epoką wojen napoleońskich. Obok wystawy czasowej planowana jest organizacja historycznej rekonstrukcji bitwy nad Bobrem oraz wznowienie wydanego w 2012 r. komiksu „Bolesławieckie epizody wojen napoleońskich” w 4 wersjach językowych: polskiej, niemieckiej, angielskiej i francuskiej. W Bolesławcu odbędzie się także konferencja popularno-naukowa podsumowująca międzynarodowe przedsięwzięcie.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Saksonia 2014-2020. Oprócz Muzeum Ceramiki biorą w nim udział: Landesamt für Archäologie Sachsen (partner wiodący), Museum Bautzen, Große Kreisstadt Zittau, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku.

Skip to content