logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Ocenění

Speciální cena pro „Rocznik Bolesławiecki” v celopolské soutěži o nejlepší regionalistickou knížku

Dne 28. září 2019 se ve Wrocławi rozhodovalo o výsledcích druhého ročníku celopolské soutěže o nejlepší regionalistickou knížku. Soutěž nese jméno Anatola Jana Omelaniuka, jenž byl významným polským regionalistou, který se zasloužil o šíření myšlenky regionalizmu a inspirování regionálních spolků k aktivitám ve prospěch regionu. Časopisu Rocznik Bolesławiecki byla udělena speciální cena porotou soutěže ve složení: Bożena Konikowska (předsedkyně národní rady Hnutí regionálních spolků Polské republiky [Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej]), prof. dr hab. Stefan Bednarek (předseda Dolnoslezského regionálního spolku [Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne]), Robert Różycki (tajemník Dolnoslezského regionálního spolku). Porota hodnotila vědeckou úroveň, umělecké hodnoty a formální úpravu přihlášených publikací. Cenu převzali zástupci redakce ročníku Anna Bober-Tubaj (ředitelka Muzea keramiky v Bolesławci), Grzegorz Matoryn (firma proart), a člen hlavního výboru Dolnoslezského regionálního spolku Zygmunt Brusiło.

Organizátorem soutěže jsou národní rada Hnutí regionálních spolků Polské republiky a Dolnoslezský regionální spolek.

Město Bolesławiec bylo zapsáno do Zlaté knihy dobré praxe pro společenské začlenění seniorů (Złota Księga Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych)

Dne 11. září 2018 byly v sídle veřejného ochránce práv ve Varšavě předány diplomy oceněným autorům projektů ve třetím ročníku soutěže dobré praxe pro společenské začlenění seniorů. Organizátorem soutěže je veřejný ochránce práv společně s Komisí expertů pro seniory. Jejím účelem je podporovat potřebné iniciativy ve prospěch seniorů včetně zapojení jejich aktivní účasti.

Formou ocenění je zapsání do Zlaté knihy s uvedením popisu úspěšné praxe. Patronem knihy je veřejný ochránce práv. V roce 2018 získal uznání soutěžního výboru projekt města Bolesławiec s názvem Senior jako svědek historie (Senior świadek historii). Veškeré aktivity v tomto projektu organizovalo Muzeum keramiky ve spolupráci se spolky z území města a se školami za podpory vedení města Bolesławiec.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili místní obyvatelé: Maria Niemczuk – prezidentka místního oddílu asociace Związek Sybiraków (Asociace nezákonně deportovaných na Sibiř) v Bolesławci, Władysława Kotlarek – předseda organizace Bolesławieckie Koło Amazonek (organizace žen s rakovinou prsu) a Przemysław Kania – absolvent místní střední školy II. Liceum Ogólnokształcące, filmový tvůrce. Ocenění převzali primátor města Bolesławiec Piotr Roman a ředitelka Muzea keramiky Anna Bober-Tubaj.

Dolnoslezská kulturní cena SILESIA

Dne 14. října 2017 obdrželo Muzeum keramiky Dolnoslezskou kulturní cenu SILESIA (Dolnośląska Nagroda Kulturalna SILESIA) v hodnotě 100 tisíc zlotých. Porota ocenila činnost muzejních odborníků při propagaci a rozšiřování znalostí o jednom z největších regionálních kulturních statků, kterým je pro Dolní Slezsko boleslavecká keramika. Muzeum realizovalo mnoho projektů spolufinancovaných z vnějších fondů, díky nimž – kromě modernizace budov a nákupu vybavení – provedlo řadu výzkumných, výstavních a propagačních aktivit v národním i mezinárodním měřítku. Muzeum pravidelně pořádá výstavy v Polsku a v zahraničí. Cílem je představit dílo předních designérů současné boleslavecké keramiky. Díky realizovaným projektům navázalo spolupráci s více než 100 muzei, archivy, knihovnami, spolky a společnostmi z Polska, Německa, Česka, Itálie, Belgie, Rakouska, Norska, Spojených států a Austrálie.

Čestná cena primátora Města Bolesławiec za propagaci města byla v roce 2016 udělena redakční radě ročenky Rocznik Bolesławiecki

ne 23. března 2017 obdržel redakční tým koordinující vydání ročenky Rocznik Bolesławiecki čestnou cenu od primátora města Bolesławiec Piotra Romana za propagaci města v roce 2016. Rocznik Bolesławiecki je dnes jedním z nejdůležitějších zdrojů informací hlavně o polské poválečné historii města Bolesławiec. V letech 2009 až 2016 se na přípravě materiálů pro tuto publikaci podílelo 113 lidí. Osm svazků časopisu Rocznik Bolesławiecki pak zahrnuje celkem 228 článků, 49 recenzí a 8 obsáhlých ročních kronik na více než 1 400 stránkách

Cena nadace Pro Archaeologia Saxoniae v Drážďanech

V roce 2014 bylo Muzeum keramiky oceněno nadací Pro Archeologia Saxoniae v Drážďanech. Cena je udělována za vynikající vědecké úspěchy v oblasti archeologie nebo za výjimečně kvalitní výstavy prezentující archeologické památky Saska, Dolního Slezska a Čech. Vítězové také obdrží peněžní cenu. V roce 2014 to bylo 2 000 eur.

Muzejníci z Bolesławce byli oceněni spolu se Schlesische Museum zu Görlitz za publikaci s názvem U źródeł bolesławieckiej ceramiki. Bolesławiec jako jeden z ośrodków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do XVII w. / Von den Anfängen der Bunzlauer Keramik. Funde des 15.-17. Jahrhunderts aus einem mitteleuropäischen Zentrum der Töpferei (U pramenů boleslavecké keramiky. Bolesławiec jako jedno z center středoevropské keramiky od 15. do 17. století). Impulsem k realizaci vědeckého počinu bylo objevení pozůstatků jedné z pěti novodobých keramických dílen v roce 2007 v ulici Piaskowé v Bolesławci. Objevené objekty byly představeny na mezinárodní výstavě. Byla vydána dvojjazyčná polsko-německá publikace s více než 350 stranami, obsahující katalog boleslavecké keramiky z 15. až 17. století.

Partnery muzea při realizaci předsevzetí na německé straně byly: Schlesisches Museum zu Goerlitz, Sächsisches Landesamt für Archäologie v Drážďanech a Kunstgewerbemuseum Schloss Pillnitz. Bolesławieckým muzejníkům se podařilo navíc zapojit do spolupráce více než 30 dalších muzeí, archivů a knihoven, ve kterých bylo prováděno bádání a byly zkoumány sbírky.

Cena Ministerstva kultury a národního dědictví Sybilla 2013

Dne 14. května 2014 obdrželo Muzeum keramiky potřetí v historii cenu Sybilla v celopolské soutěži o muzejní událost roku, organizované Ministerstvem kultury a národního dědictví.

Vyznamenání bylo uděleno v kategorii „vědecký a výzkumný projekt“ za program Výzkum boleslavecké keramiky realizovaný v letech 2010 až 2013, který významně rozšířil znalosti o místní kamenině. Výsledky prací prováděných od roku 2010 ve spolupráci s 57 muzei, archivy a knihovnami z Polska, Německa a také z Itálie, Belgie a Rakouska byly zveřejněny ve dvou polsko-německých katalozích čítajících více než 350 stránek a prezentovány v podobě výstav, z nichž dvě proběhly v Bolesławci a jedna v Görlitzu.

Slavnostní předání cen proběhlo v Muzeu Zámku krále Jana III. ve Wilanowě. Ředitelka Muzea keramiky Anna Bober-Tubaj společně s pracovníky Barbarou Glinkowskou a Tadeuszem Orawiecem převzali ocenění od náměstkyně ministra kultury a národního dědictví prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowské, ředitele Národního institutu muzeologie a ochrany sbírek (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) dr. hab. Piotra Majewského a předsedy poroty soutěže o muzejní událost roku Sybilla 2013 prof. dr. hab. Waldemara Baraniewského.

Čestná cena primátora města Bolesławiec za propagaci města v roce 2012

Muzeum keramiky obdrželo čestnou cenu primátora města Bolesławiec za propagaci města v roce 2012. Muzeum bylo oceněno za realizaci mnoha projektů financovaných EU, které byly zaměřeny na propagaci keramiky jako tradičního řemesla spojeného s městem Bolesławiec po staletí. Zvláštní pozornost byla věnována projektu s názvem Via Fabrilis – cesta řemeslných tradic, v jehož rámci byla vytvořena turistická trasa spojující Vrchlabí a Bolesławiec. Zahrnuje turisticky zajímavá místa v přeshraniční oblasti. Na české straně to jsou Vrchlabí, Jilemnice, Poniklá, Vysoké n. J., Paseky n. J. a Harrachov, na polské straně pak Bolesławiec, Lwówek Śląski, Lubomierz, Wleń, Jelenia Góra a Szklarska Poręba. Návštěvou muzejních expozic a účastí na výstavách, prezentacích a seminářích se návštěvníci mohou seznámit s historií řemesel charakteristických pro Krkonoše, jako je například sklo nebo tkalcovství. Muzejní zařízení plní také roli specifických informačních center, která turisty směrují do továren, kde se můžou seznámit s procesem výroby keramiky, vánočních ozdob či betlémářstvím. Všechny objekty umístěné na stezce byly popsány v publikaci Via Fabrilis – cesta řemeslných tradic a vyznačeny na mapě připojené k této publikaci. Speciálně pro děti byl také vydán razítkovací deníček pro sběr razítek z míst na trase.

Cena ministra pro místní rozvoj v soutěži Polsko se zkrášluje – 7 zázraků evropských fondů

Projekt Via Fabrilis – cesta řemeslných tradic realizovaný Muzeem keramiky a Krkonošským muzeem Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí se stal vítězem soutěže Polsko se zkrášluje – 7 zázraků evropských fondů organizované polským Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2012. Projekt zvítězil v kategorii Přeshraniční cestovní ruch a porazil dva další, velmi zajímavé projekty: Po stopách čarodějnic na česko-polském pomezí a Zahájení přeshraničního leteckého cestovního ruchu (Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej). Cenu z rukou ministryně pro místní rozvoj Elżbiety Bieńkowské převzali na slavnostním ceremoniálu v divadle IMKA ve Varšavě zástupci muzea, kterými byli ředitelka Anna Bober-Tubaj a Tadeusz Orawiec. Dodatečnou odměnou pro muzeum byl balík propagačních aktivit, díky němuž se informace o projektu Via Fabrilis rozšířily v celém Polsku.

Cena Euroregionu Nisa 2009

V roce 2009 obdrželo Muzeum keramiky společně se třemi partnery – Krkonošským muzeem ve Vrchlabí, Slezským muzeem v Goerlitzu a Srbským muzeem v Budyšínu (Německo) – cenu Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v kategorii kultura.

Slavnostní předání cen proběhlo 17. prosince 2009 v Bischofswerdě. Ocenění partneři obdrželi diplomy a symbolické sošky. Vítězové soutěže také získali právo používat značku Držitel ceny Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2009. Cílem je prostřednictvím tohoto ocenění vyjádřit veřejné uznání institucím i jednotlivcům za vynikající výsledky dosažené v oblasti přeshraniční spolupráce v příhraničí Německa, Polska a Česka, vytvářet nové impulsy pro další přeshraniční spolupráci a popularizovat příklady efektivního a následováníhodného partnerství.

Soutěž se konala pod záštitou prezidia Euroregionu ve složení: hejtman zemského okresu Bernd Lange (Německo), hejtman Petr Skokan (Česko), primátor Piotr Roman (Polsko).

Cena Ministerstva kultury a národního dědictví Sybilla 2008

Dne 18. května 2009 získalo muzeum první cenu v kategorii muzejních publikací v Soutěži o muzejní akci roku Sybilla 2008. Soutěžní komise složená z autorit v oboru muzejnictví a dějin umění pod vedením prof. Jana Skuratowicze cenou za nejlepší publikaci s muzejní tematikou v roce 2008 ocenila katalog výstavy Od rzemiosła do sztuki – bolesławiecka ceramika z wytwórni Reinholda / Bunzlauer Keramik aus dem Hause Reinhold (Od řemesla k umění – boleslavecká keramika z továrny Reinhold).

Oceněnou publikací je rozsáhlý polsko-německý katalog, který doprovází stejnojmennou dočasnou výstavu. Kniha obsahuje vědecké studie a pojednání od prof. dr. hab. Pawła Banaśe z Vratislavské univerzity (Uniwersytet Wrocławski), dále jedné z největších sběratelek a odbornic na současnou evropskou keramiku, Johanny Kutscherové ze Schlesische Museum v Goerlitzu a Anny Bober-Tubaj z Muzea keramiky. Autory katalogových popisů jsou Tadeusz Orawiec, Anna Puk a Barbara Glinkowska (Muzeum keramiky), Jolanta Sozańska (Národní muzeum Vratislav – Muzeum Narodowe we Wrocławiu), Jadwiga Makota (Muzeum historického kupectví ve Svídnici – Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy). Publikace je bohatě ilustrována fotografiemi Janusze Moniatowicze a byla vydána nakladatelstvím Moniatowicz Foto Studio z Jelení Góry.

Cena Ministerstva kultury a národního dědictví Sybilla 1997

V roce 1998 bylo Muzeum keramiky oceněno vyznamenáním v Soutěži o muzejní akci roku Sybilla 1997 za uspořádání výstavy Martin Opitz i jego krąg (Martin Opitz a jeho okruh). Výstava byla připravena u příležitosti 400. výročí narození významného německého básníka a literárního teoretika, diplomata a historiografa polského krále Vladislava IV. Vasy. Její první část představila Opitzův život a dílo se zvláštním důrazem na vztahy s jeho rodným městem Bolesławcem. Druhá část byla věnována postavám několika významných Bolesławanů, kteří se zapsali do historie evropské kultury, včetně nejznámějších Opitzových žáků, jimiž byli básníci první slezské básnické školy (Andreas Tscherning, Andreas Scultetus a Christoph Colerus). Díky nim se městu začalo říkat „kolébka a rajská zahrada slezské novodobé poezie”. Dalšími protagonisty výstavy byli humanisté Sebastian Alischer a Efraim Ignazo Naso von Löwenfels, vynikající slezský grafik David Tscherning a astronom Christoph Neubarth.

Výstavu doprovázela publikace s názvem Martin Opitz, první z muzejní řady Boleslaviana.

Skip to content