logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Komentované prohlídky města

Komentované prohlídky města probíhají v pracovní době muzea:
úterý – sobota od 10:00 do 16:00 hod., neděle od 11:00 do 16:00 hod.

Prohlídky s průvodcem jsou k dispozici pro organizované skupiny nad 10 osob po předchozí domluvě termínu. Pro rezervaci nás kontaktujte telefonicky: +48 75 644 00 90 nebo mailem: poczta@muzeum.boleslawiec.net.

Prohlídky probíhají na pěti historických okruzích (výběr je třeba provést při objednávce):

1. Okruh středověkých stavitelů a zlatokopů

Okruh zahrnuje budovy související s činností středověkých stavitelů: radnice, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, obranné hradby a památník připomínající výstavbu vodovodu a kanalizace (1531).

2. Napoleonský okruh

Nejdůležitějšími objekty jsou zde činžovní dům v ulici Prusa 2 – bývalý hotel Pod černým orlem (něm. Zum Schwarzen Adler, pol. Pod Czarnym Orłem), činžovní dům na náměstí (Rynek 28 – současné knihkupectví Agora), reliéf zobrazující zajetí francouzského generála Rosalií von Bonin, památník polního maršála Michaila Kutuzova, Muzeum keramiky – Oddělení dějin města (v ulici Kutuzowa 14), bývalý královský sirotčinec v Bankowé ulici a Kutuzovův památník v ulici II Armii Wojska Polskiego.

3. Velcí Evropané v Bolesławci

Výlet po stopách slavných historických osobností, které navštívily Bolesławiec nebo zde žily v průběhu staletí existence města, jako jsou: kníže Boleslav I. Vysoký, kníže Boleslav II. Lysý zvaný Rogatka, básník Martin Opitz, Abrecht z Valdštějna, švédský král Karel XII., pruský král Fridrich II. Veliký, císař Napoleon polní maršál Michail Kutuzov

4. Okruh architektů a mecenášů

V 19. a 20. století byla ve městě postavena celá řada mimořádně zajímavých architektonických objektů. Nejdůležitější z nich jsou na tomto okruhu následující: železniční viadukt, dům ve Zgorzelecké ulici č. 19, kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci, budovy v ulici Komuny Paryskiej 6 a 14, ulice: Willowa, Leśna, Obrońców Westerplatte, bývalá zednářská lóže – v současné době mateřská škola č. 2 v ulici M. Brody 17, budova MDK (Domov mládeže) v  Grunwaldzké ulici č. 5, budova Oblastního soudu (Sąd Rejonowy), divadla, dům Fernbachů v ulici Mickiewicza 6a a Vojvodská nemocnice pro nervově a duševně nemocné (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych).

5. Okruh keramiků a sochaři

Bolesławiec má několikasetleté keramické tradice. Můžete se o tom přesvědčit při prohlídce expozic Muzea keramiky a prozkoumáním historie slavných místních hrnčířů a keramiků, jako jsou J. G. Joppe, W. Pukall a A. Hennig. Ve městě se nachází také kolekce významných sochařských děl slavných umělců: J. L. Webera, K. F. Schinkla, P. Breuera a Jenny von Bary-Doussin z Bolesławce. Nejvýznamnějšími objekty na stezce jsou Muzeum keramiky v ulici Mickiewicza 13, budova bývalé keramické školy, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, náměstí Plac Zamkowy, Městské lázně – nyní Termy Bolesławieckie.

Ceny za komentované prohlídky města:

v polštině:
– pro mládež: 3 PLN za osobu
– skupiny do 10 osob: 50 PLN/60 min.
– skupiny nad 10 osob: 5 PLN za osobu

v cizím jazyce (němčině nebo angličtině) cena platí za každou započatou hodinu:
– skupiny do 20 osob: 150 PLN / 60 min
– skupiny nad 20 osob: 8 PLN za osobu / 60 min

Skip to content