logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Národní výstavy

Výstava Z hlíny stvořené

Myšlenka připravit putovní výstavu představující průřez historií boleslavecké keramiky se zrodila v roce 2015. Výstava pod pracovním názvem Z hlíny stvořené je velmi oblíbená a v posledních letech byla prezentována v mnoha muzeích v Polsku. Na výstavě si můžete prohlédnout několik stovek výrobků počínaje keramickými nádobami z 15. století pocházejícími z archeologických vykopávek a v současnosti vyráběným sortimentem konče. Exponáty mají různé formy a vzory dekorace. Výstava byla v letech 2015 až 2019 představena v následujících muzeích:

2015
– Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu, Ceramika bolesławiecka dawniej i dziś/Boleslavecká keramika kdysi a dnes,
– Muzeum Miedzi w Legnicy, Z gliny stworzone. Kamionka ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu/Z hlíny stvořené. Kamenina ze sbírky Muzea keramiky v Bolesławci,

2016
– Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy, Puck, Rozwój kamionki bolesławieckiej od XV w. po XXI w./Rozvoj boleslavecké kameniny od 15. do 21. století,
– Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Piękno na świątecznym stole. Ceramika Bolesławiec. Wystawa ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu/Krása na sváteční tabuli. Keramika Bolesławiec. Výstava ze sbírky Muzea keramiky v Bolesławci,

2017
– Muzeum Ziemi Wschowskiej, Z gliny stworzone. Kamionka ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu/Z hlíny stvořené. Kamenina ze sbírky Muzea keramiky v Bolesławci,
– Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Włocławek, Z gliny stworzone. Wystawa ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu/Z hlíny stvořené. Výstava ze sbírky Muzea keramiky v Bolesławci,
– Muzeum Regionalne w Chojnowie, Z gliny stworzone. Wystawa ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu/Z hlíny stvořené. Výstava ze sbírky Muzea keramiky v Bolesławci,

2019
– Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego w Kępnie, Z gliny stworzone. Wystawa ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu/Z hlíny stvořené. Výstava ze sbírky Muzea keramiky v Bolesławci,
– Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Z gliny stworzone. Wystawa ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu/ Z hlíny stvořené. Výstava ze sbírky Muzea keramiky v Bolesławci.

Skupinové výstavy
Muzeum keramiky v Bolesławci také půjčuje exponáty pro tematické výstavy pořádané muzei po celé zemi. V letech 2015 až 019 byly bolesławiecké objekty představeny v následujících muzeích::

2015
– Muzeum Regionalne w Chojnowie, Bronisław Wolanin – ceramika. Wystawa ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu/Bronisław Wolanin – keramika. Výstava ze sbírky Muzea keramiky v Bolesławci,

2016
– Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, Artystyczna ceramika bolesławiecka z lat 1914–1945/Umělecká boleslavecká keramika z let 1914–1945,

2018
– Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Bronisław Wolanin – ceramika i rysunki/Bronisław Wolanin – keramika a kresby,

2019
– Muzeum Regionalne w Chojnowie, O Śląsku etnograficznie/Národopisně o Slezsku,
– Muzeum Narodowe w Kielcach, O stołach i bankietach pańskich. Jak ucztowano w dawnych wiekach/O panských tabulích a rautech. Jak se hodovalo v dřívějších dobách,
– Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie O stołach i bankietach pańskich. Jak ucztowano w dawnych wiekach/O panských tabulích a rautech. Jak se hodovalo v dřívějších dobách.

Depozity
Muzeum keramiky v Bolesławci také půjčuje exponáty pro stálé expozice ve formě dlouhodobých depozitů. Bolesławiecké objekty jsou v současné době prezentovány v následujících muzeích:
– Muzeum Regionalne w Lubaniu (Lubań, Polsko),
– Dom Carla i Gerharta Hauptmannów (oddělení Krkonošského muzea, Jelenia Góra, Polsko),
– Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Muzeum Pana Tadeusza (Wrocław, Polsko).

Skip to content