logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Poslání a stanovy muzea

Poslání

Předmět činnosti muzea zahrnuje šíření znalostí o dějinách, kultuře a současnosti města Bolesławiec a regionu Bolesławiec, se zvláštním důrazem na historii boleslavecké keramiky v kontextu dějin evropské keramiky, formování kognitivní a estetické citlivosti, a také shromažďování, zpřístupňování a trvalá ochrana sbírek.

Stanovy

Stanovy Muzea keramiky Bolesławci byly schváleny usnesením č. XLIX/501/2018 Městského zastupitelstva města Bolesławiec ze dne 30. května 2018 (uchwała nr XLIX/501/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2018 r.). 

Skip to content