logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Muzejní rada

Usnesením č. XXXI/323/2016 (Uchwała nr XXXI/323/2016) přijatým městskou radou Bolesławiec byla na funkční období 2017–2020 jmenována Muzejní rada působící při Muzeu keramiky Bolesławiec ve složení:

Stanisław Firszt
(předseda)

ředitel Přírodovědného muzea (Muzeum Przyrodnicze) v Jelení Góře, archeolog a muzeolog s rozsáhlými zkušenostmi a vědeckými výsledky, dlouholetý ředitel Krkonošského muzea (Muzeum Karkonoskie) v Jelení Góře, současně působící v představenstvech: Asociace dolnoslezských muzeí (Związek Muzeów Dolnośląskich) a Asociace muzeí Euroregionu Nisa (Związek Muzeów Euroregionu Nysa).

Zdzisław Abramowicz

regionalista, autor řady článků a publikací o historii města Bolesławiec a regionu, spoluautor mnoha projektů realizovaných Oddělením dějin města Muzea keramiky.

Janina Bany-Kozłowska

absolventka akademie výtvarných umění PWSSP ve Wrocławi (Fakulta keramiky), mnoholetá návrhářka keramického závodu Zakłady Ceramiczne Bolesławiec, věnuje se sochařství, unikátní a užité keramice. Mnohonásobná účastnice Mezinárodního keramického a sochařského sympozia (Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski) v Bolesławci.

prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

historik, odborník zabývající se mimo jiné historickým dějepisem, historií politického myšlení, historií severního a západního Polska po roce 1945, a také regionálními studii. Dlouhá léta se věnuje výzkumu nedávné historie Dolního Slezska, což vedlo k řadě publikací a účasti na mnoha vědeckých konferencích. V oblasti jeho vědeckých zájmů je také region Bolesławiecka

Jan Leon Stasiak

milovník regionální historie a sběratel starožitností, včetně staré boleslavecké keramiky. S Muzeem keramiky Bolesławiec spolupracuje dlouhá léta. Ve své činnosti se věnuje ochraně hmotné kultury Bolesławiecka a výzkumu a popularizaci historie tohoto regionu. Byl také jedním ze zakladatelů Asociace sběratelů a přátel historie města Bolesławiec (Bolesławieckie Stowarzyszenie Kolekcjonerów i Miłośników Historii Miasta).

dr Barbara Banaś

doktorát v oboru dějiny umění, kustodka Oddělení keramiky a moderního skla Národního muzea ve Wrocławi (Dział Ceramiki i Szkła Współczesnego Muzeum Narodowego we Wrocławiu), odborná asistentka v Institutu kulturních studií Vratislavské univerzity (Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego); věnuje se problematice uměleckých řemesel 20. století a současného designu. Spoluautorka publikací o historii polského designu; autorka monografie a sběratelka polské keramiky 50. a 60. let 20. století.

Skip to content