logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Propagace v Polsku

Muzeum keramiky v Bolesławci se již řadu let pravidelně účastní různých typů propagačních aktivit na místní, regionální i celostátní úrovni, jejichž cílem je povzbuzovat širokou veřejnost k aktivní účasti v kulturním dění a poznávání národního hmotného a nehmotného dědictví. Mezi nejdůležitější iniciativy tohoto druhu patří:

Skip to content