logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Vstupenky

Vstupenky do stálých expozic a na dočasné výstavy:
(cena zahrnuje návštěvu obou oddělení muzea)

– normální vstupné: 10 PLN
– snížené vstupné (důchodci, příslušníci armády a učitelé): 5 PLN
– děti a mládež: 3 PLN

Prohlídka muzea s průvodcem:

v polštině:
–  skupiny do 10 osob: 30 PLN / 60 min (plus cena vstupenky)
– skupiny nad 10 osob: 3 PLN za osobu (plus cena vstupenky)

v cizím jazyce (němčině nebo angličtině) cena platí za každou započatou hodinu:
– skupiny do 20 osob: 150 PLN / 60 min (plus cena vstupenky)
– skupiny nad 20 osob: 8 PLN za osobu / 60 min (plus cena vstupenky)

Prohlídky města:

v polštině:
– pro mládež: 3 PLN za osobu
– skupiny do 10 osob: 50 PLN/60 min.
– skupiny nad 10 osob: 5 PLN za osobu

v cizím jazyce (němčině nebo angličtině) cena platí za každou započatou hodinu:
– skupiny do 20 osob: 150 PLN / 60 min
– skupiny nad 20 osob: 8 PLN za osobu / 60 min

Na bezplatný vstup do muzea mají nárok:

1. p1. Držitelé Karty místního občana (Bolesławiecka Karta Mieszkańca) a Celopolské karty početné rodiny (Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny) 
2. Fyzické osoby – nositelé Řádu bílé orlice (pol. Order Orła Białego), Vojenského řádu Virtuti Militari (Order Wojenny Virtuti Militari), Řádu za zásluhy Polské republiky (Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej), medaile Za kulturní zásluhy – Gloria Artis (Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis);
3. Zaměstnanci muzeí zapsaných do Státního registru muzeí;
4. Členové Mezinárodní rady muzeí (ICOM) nebo Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS);
5. Držitelé Karty Poláka, o nichž je řeč v zákoně ze dne 7. Září 2007 o Kartě Poláka (Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, Dz.U. Nr 180, poz. 1280 a z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
6. Děti do 7 let (nevztahuje se na vzdělávací nabídku).

Na zlevněné vstupné mají nárok:

1. Žáci základních škol, studenti středních škol a uměleckých škol, studenti vzdělávacích institucí, učitelé a pracovníci sociálních služeb, vysokoškolští studenti a studenti doktorských studijních programů, jež jsou občany členských států Evropské unie, Švýcarské konfederace a členských států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) – strany dohody o Evropském hospodářském prostoru;
2. Osoby starší 65 let, důchodci, invalidní a sociální důchodci, jakož i osoby se zdravotním postižením a jejich opatrovníci, kteří jsou občany členských států Evropské unie, Švýcarské konfederace a členských států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) – strany dohody o Evropském hospodářském prostoru;
3. Učitelé základních, středních a uměleckých škol, učitelé vzdělávacích a výchovných zařízení, a také pečovatelé a pedagogové pečovatelských a výchovných zařízení, nápravných středisek, útulků pro mladistvé a diagnostických a poradenských středisek působících v členských státech Evropské unie, Švýcarské konfederaci a členských státech Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) – stranách dohody o Evropském hospodářském prostoru;
4. Fyzické osoby, které získaly odznak Za péči o památky (Za opiekę nad zabytkami), čestný odznak Významný kulturní činitel (Zasłużony działacz kultury), čestný odznak Zasloužilý o polskou kulturu (Zasłużony dla Kultury Polskiej) nebo čestný titul Zasloužilý pro národní kulturu (Zasłużony dla Kultury Narodowej);
5. Váleční veteráni.

Dovolujeme si Vás informovat, že Muzeum keramiky v Bolesławci v blízké budoucnosti dočasně mění způsob svého fungování. Proto budou naše expozice pro návštěvníky uzavřeny: :

Oddělení historie města – od 7. listopadu 2022

Oddělení keramiky – od 21. listopadu 2022

Skip to content