logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Soutěže

Okresní vědomostní turnaj o umění

Powiatowy Turniej Wiedzy o Sztuce im. J. Ajlikow-Czarneckiej. Soutěž nese jméno J. Ajlikow-Czarnecké a je organizována každoročně pod záštitou primátora města Bolesławiec a přednosty bolesławieckého okresu ve spolupráci s odborným vzdělávacím střediskem Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr. Turnaj se zaměřuje na děti a mládež a svým rozsahem zahrnuje vědomosti od prehistorie do druhé světové války. Účastníci se musí také prokázat základními znalostmi o historických památkách, které se nacházejí v Bolesławci a přilehlém okrese. Rovněž jsou vyžadovány znalosti o sbírkách Muzea keramiky v Bolesławci.

Poznáváme naši vlast

Poznajemy Ojcowiznę. Soutěž, pořádaná každoročně od začátku 90. let 20. století programovou radou pro mládež polské turistické asociace PTTK (Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK), je určena dětem ze základních a středních škol. Hlavním cílem soutěže je povzbudit mladé lidi, aby poznávali rodnou zemi. Vlastivědná soutěž se pořádá ve spolupráci s místním oddělením asociace mládežnických turistických ubytoven (Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych) za účasti odborného vzdělávacího střediska Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr a oddělení vzdělávání, kultury a sportu okresního úřadu (Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego).

Fotografická soutěž fotoklubu Camera

Doroczny konkurs Stowarzyszenia Fotograficznego „Camera”. Jde o otevřenou soutěž  určenou amatérům a profesionálním fotografům. Pořádá se ve spolupráci se členy místního fotoklubu SF Camera. Soutěž se koná každoročně pod jiným mottem a vyhlášení výsledků je spojeno s oslavami Dnů evropského národního dědictví.

Skip to content