logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Publikační činnost

Rocznik Bolesławiecki

Časopis vydává Muzeem keramiky v Bolesławci od roku 2008 s redakcí ve složení: Edmund Maliński, Anna Bober-Tubaj, Grzegorz Matoryn. Od roku 2011 je recenzentem publikace prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold. Publikace je věnována historii a současnosti města Bolesławiec. Obsahuje následující oddíly: výzkum historie města Bolesławiec, články a materiály k místním tématům, tvorba současných Bolesławanů, vzpomínky Bolesławanů, emoce Bolesławanů, In memoriam, Bolesławiecká kronika, recenze a diskuse

Dosud bylo vydáno:

 • Rocznik Bolesławiecki 2018 – XI. ročník: 264 stránky, zapojených 39 osob
 • Rocznik Bolesławiecki 2017 – X. ročník: 252 stránky, zapojených 38 osob
 • Rocznik Bolesławiecki 2016 – IX. ročník: 236 stránek, zapojených 40 osob
 • Rocznik Bolesławiecki 2015 – VIII. ročník: 208 stránek, zapojených 35 osob
 • Rocznik Bolesławiecki 2014 – VII. ročník: 224 stránky, zapojených 37 osob
 • Rocznik Bolesławiecki 2013 – VI. ročník: 200 stránek, zapojených 30 osob
 • Rocznik Bolesławiecki 2012 – V. ročník: 184 stránky, zapojených 26 osob
 • Rocznik Bolesławiecki 2011 – IV. ročník: 184 stránky, zapojených 36 osob
 • Rocznik Bolesławiecki 2010 – III. ročník: 144 stránky, zapojených 30 osob
 • Rocznik Bolesławiecki 2009 – II. ročník: 144 stránky, zapojených 28 osob
 • Rocznik Bolesławiecki 2008 – I. ročník: 124 stránky, zapojených 19 osob
Řada Boleslaviana

V roce 2006 bylo vyhlášeno první kolo soutěže o cenu primátora města na nejlepší diplomovou nebo dizertační práci o historii a současnosti města Bolesławiec, která byla obhájena na libovolné vysoké škole státní i nestátní v Polsku i zahraničí. Vysoké školy mohou do soutěže přihlásit libovolný počet magisterských nebo doktorských disertačních prací, které děkan fakulty dané univerzity považuje za kreativní, inovativní a zasluhující šíření. Nejlépe hodnocené diplomové nebo disertační práce v daném ročníku získají kromě finanční odměny ocenění ve formě publikace díla v tištěné podobě. Muzeum keramiky Bolesławiec, které oceněné práce vydává, vytvořilo řadu Boleslaviana, kterou započala ještě v 90. letech 20. století publikace věnována Martinu Opitzovi.

Dosud bylo v řadě Boleslaviana vydáno:

 • Promenada w Bolesławcu. Rozwój architektoniczny i urbanistyczny 1813-1945, Agata Kozioł, 2010
 • Obciążenia wojenne w zachodniej części Dolnego Śląska podczas kampanii napoleońskich 1806/07 i 1813 roku, Andrzej Olejniczak, 2009
 • Emigracja i życie Polaków w Bośni w latach 1890-1946, Katarzyna Pielech, 2008
 • Życie teatralne w Bolesławcu, Katarzyna Maczel, 2007
 • Życie muzyczne Bolesławca w XIX wieku, Kinga Pacek, 2006
 • Martin Opitz (1597–1639), Mariusz Olczak, Anna Bober, 199
Řada Ocalić od zapomnienia

Série je výsledkem realizace programu Ocalić od zapomnienia (Zachránit před zapomenutím), v jehož rámci má mládež z místních škol za úkol sepsat vzpomínky skupin reemigrantů, kteří se na Bolesławiecko dostali v 40. a 50. letech 20. století. Vzpomínky se pak vydávají v knižní podobě. Program realizuje od roku 2013 Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir a Muzeum keramiky v Bolesławci ve spolupráci s místními školami a spolky, jako jsou: Bolesławieckie Koło Związku Sybiraków (místní kruh Asociace nezákonně deportovaných na Sibiř), Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu (místní oddělení Svazu přátel Lvova a jihovýchodního pohraničí), Towarzystwo Współpracy Polsko-Francuskiej we Wrocławiu (Asociace polsko-francouzské spolupráce ve Vratislavi) a Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków i Przyjaciół (Asociace reemigrantů z Bosny, jejich přátel a potomků).

V rámci série bylo vydáno:

 • Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947, Tadeusz Jurkowski, 2019
 • Wydzierając puszczy ziemię… Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Jugosławii, red.: Agata Bojanowska, Ewa Ołenicz-Bernacka, Anna Puk, Ewa Szajwaj, 2016
 • Tu wszystko było inne. Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Francji, red. K. Dudek, 2015
 • Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia bolesławieckich Kresowian, : Joanna Kupisz, Ewa Ołenicz-Bernacka, Anna Puk, Bolesławiec 2014
 • Nie mieliśmy dzieciństwa… Wspomnienia bolesławieckich Sybiraków, red.: Anna Gorzkowicz, Ewa Ołenicz-Bernacka, Anna Puk, 2013
 • Polacy na bośniackiej ziemi. Fotograficzne wspomnienia bolesławieckich reemigrantów, : Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Anna Puk, Urszula Frąszczak-Matyjewicz, 2015
 • Z Bośni do Bolesławca. Wspomnienia reemigrantów z Jugosławii, : Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Anna Puk, 2014
Řada Badania nad bolesławiecką ceramiką

Vydavatelská řada zahrnuje 4 rozsáhlé katalogy. Je výsledkem výzkumného projektu realizovaného Muzeem keramiky v Bolesławci v letech 2007 až 2014. Výsledkem interdisciplinárního výzkumu za účasti muzeí a institucí z celé Evropy byly mezinárodní výstavy a doprovodné katalogy.

V rámci série bylo vydáno:

 • Bolesławiecka ceramika artystyczna w XVIII i XIX w. / Boleslavecká umélecká keramika 18. a 19. Století / Künstlerische Bunzlauer Keramik des 18. und 19. Jahrhunderts, Anna Bober-Tubaj, Libor Dušek, Barbara Glinkowska, Johanna Kutschera, Jiří Louda, Tadeusz Orawiec, Oldřich Palata, 2014
 • Bolesławiecka ceramika na drodze do nowoczesności. Wybrane aspekty działalności Zawodowej Szkoły Ceramicznej w latach 1897–1945 / Bunzlauer Keramik auf dem Weg zur Moderne. Ausgewählte Aspekte der Tätigkeit der Bunzlauer Keramischen Fachschule in den Jahren 1897–1945, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Johanna Kutschera, Tadeusz Orawiec, Anna Puk, Ksenia Stanicka-Brzezicka, 2013
 • U źródeł bolesławieckiej ceramiki. Bolesławiec jako jeden z ośrodków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do XVII w. / Von den Anfängen der Bunzlauer Keramik – Funde des 15.–17. Jahrhunderts aus einem mitteleuropäischen Zentrum der Töpferei, Barbara Glinkowska, Stefan Krabath, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Michał Karpiński, Andrzej Olejniczak, Tadeusz Orawiec, Anna Puk, Robert Szwed, 2012
 • Ceramika bolesławiecka z wytwórni Reinholda / Bunzlauer Keramik aus dem Hause Reinhold, Paweł Banaś, Anna Bober-Tubaj, Johanna Kutschera, Tadeusz Orawiec, Barbara Glinkowska, Anna Puk, Jolanta Sozańska, Jadwiga Makota, 2008
 • Bolesławiecka ceramika na drodze do nowoczesności. Materiały edukacyjne do wystawy / Bunzlauer Keramik auf dem Weg zur Moderne. Didaktische Materialien zur Ausstellung, 2013
 • Arcydzieła ceramiki bolesławieckiej / Meisterwerke Bunzlauer Keramik, 2013
 • Kasia w bolesławieckiej Zawodowej Szkole Ceramicznej / Käthe in der Bunzlauer Keramischen Fachschule, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Anna Puk, 2013
 • Konik Gawełek i jego przygody z ceramiką / Pferdchen Kunzi und seine keramischen Abenteuer, Agata Bojanowska, Anna Puk, 201
Katalogy dočasných výstav
 • Elżbieta Woźniewska malarstwo, książka artystyczna, obiekty i animacje, Elżbieta Woźniewska, 2019
 • Grand Tour della Ceramica Classica Italiana. Grand Tour ceramiki włoskiej, Jean Blanchaert, Viola Emaldi, Anty Pansera, Giuseppe Olmeti, Piotr Roman, Krzysztof Hewak, Anna Bober-Tubaj, 2018
 • Dwie drogi. Bronisław Wolanin i Edward Roguszczak w 80. i 90. rocznicę urodzin, Anna Bober-Tubaj, Jacek Drejer, Maria Jeżewska, Krystyna Paluch-Staszkiel, Elżbieta Roguszczak, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, 2018
 • Stoviglierie Vietresi. Magia włoskiej ceramiki. Naczynia z Vietri sul Mare, Petro Amos, 2017
 • Janusz Moniatowicz. Kilkadziesiąt fotografii. Wystawa fotografii, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Anna Puk, 2017
 • Z bolesławieckiej gliny. Wystawa Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej / Dall’argilla di Bolesławiec. Mostra dell’Associazione del Comuni della Ceramica della Repubblica di Polonia / From the Bolesławiec clay. An exhibition of the Polish Association of Ceramic Municipalities, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Tadeusz Orawiec, Krzysztof Rajczakowski, 2016
 • Mozaiki Mirka Kocińskiego, 2016
 • Z zachwytu nad światem. Twórczość Mieczysława Kozłowskiego, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Anna Puk, 2016
 • Skąd przybyliśmy? Bolesławieccy osadnicy w latach 40. i 50. XX wieku, Agata Bojanowska, Krzysztof Rajczakowski, Kamilla Dudek, 2016
 • Krzysztof Rozpondek. Katalog wystawy CLAY STORY, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Wydział Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 2015
 • 50 lat Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich w Bolesławcu, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Anna Puk, 2014
 • Krystyna Gay-Kutschenreite Ogród, 2013
 • Ceramika bolesławiecka. Pamiątka z Dolnego Śląska, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, 2013
 • Pasja tworzenia – Twórczość Janiny Bany-Kozłowskiej i Mieczysława Kozłowskiego, Anna Bober-Tubaj, Agata Kozioł, Tadeusz Orawiec, 2011
  Henryk Piotrowski, Anna Stawiarska, Andrzej Lubicz Piotrowski. Portret potrójny, 2009
 • Imago Mundi. Janina Karczewska-Konieczna. Stanisław Konieczny, 2007
 • Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” w Bolesławcu Sp. z o.o., Tadeusz Orawiec, 2007
 • Bolesławiec – Bautzen.Ponad granicami, Anna Bober-Tubaj, Grzegorz Matoryn, 2007
 • Bolesławiec – Bautzen. Über Grenzen hinweg, Anna Bober-Tubaj, Grzegorz Matoryn, 2007
 • Bolesławiec – Bautzen. Přes hranice, Anna Bober-Tubaj, Grzegorz Matoryn, 2007
 • Krzysztof Rozpondek, Maria Tyws, 2006
 • Marita Benke-Gajda, Wojtek Kowalczyk, Anna Bober-Tubaj, 2005
 • Średniowieczna warownia rycerza-rabusia Czarnego Krzysztofa w świetle badań archeologicznych i historycznych / Die mittelalterliche Festung des Raubritters Schwarzer Christoph im Lichte der bisherigen archäologischen Untersuchungen und der historischen Quellen, Anna Bober-Tubaj, Andrzej Olejniczak, Mariusz Łesiuk, Bartłomiej Gruszka, 2005
 • Porcelana z dawnych wytwórni w Parowej, Katarzyna Żak, 2003
Jubilejní publikace
 • Jubileusz bolesławieckich Kresowian 1989-2019. 30 lat Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Bolesławcu oraz Związku Sybiraków, Koło w Bolesławcu, red.: Barbara Smoleńska, Maria Niemczuk, 2019
 • 15 lat działalności bolesławieckiego Klubu Nauczycielskiego Carpe Diem. Przeżyjmy to jeszcze raz. 2003-2018, Eugenia Wolska, 2018
 • Pejzaż edukacyjnej podróży. 60 lat Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu 1958-2018, red.: Monika Grygorcewicz, Edyta Kwiatkowska, Jolanta Rzeźwicka, Alicja Wiaderna, 2018
 • 70 lat I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu 1946-2016, Edmund Maliński, Katarzyna Żak, Dorota Chrzanowska-Florków, Zuzanna Mróz, Małgorzata Pędlowska, Barbara Pasierbiewicz, Maria Sobolska, Stanisław Małkowski, Iwona Jędrzejewska-Dudek, Ewa Ołenicz-Bernacka, Agata Bojanowska, Tadeusz Orawiec, 2017
 • Umiemy korzystać z marzeń. 20 lat Bolesławieckiego Klubu Amazonek, red.: Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Anna Puk, Krzysztof Rajczakowski, 2016
 • 70 lat Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu 1946–2016, Krzysztof Rajczakowski, Agata Bojanowska, Anna Bober-Tubaj, 2016
 • V wieków wodociągów i kanalizacji w Bolesławcu, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Grzegorz Kozłowski, Józef Król, 2014
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu 1954–2014, Agata Bojanowska, 2014
 • Bolesławiec. Ruch fotograficzny 1945–2011, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Anna Puk, 2011
 • Zarys dziejów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w Bolesławcu 1980–1989, Mariusz Olczak, Łukasz Sołtysik, 2010
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Wydanie jubileuszowe, Anna Bober-Tubaj, Andrzej Żurek, 2006
Konferenční sborníky a publikace vydané ve spolupráci s vědeckými institucemi
 • Służba Bezpieczeństwa w Bolesławcu (1957–1990). Zarys problematyki, Robert Klementowski, Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, 2017
 • Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska, red. naukowa: Anna Bober-Tubaj, Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, 2016
 • 1813–2013. Dwusetna rocznica kampanii napoleońskiej na Śląsku. Materiały z międzynarodowej sesji naukowej zorganizowanej w Bolesławcu 6 września 2013, red.: Jerzy Maroń, Grzegorz Strauchold, Andrzej Olejniczak, 2013
 • „My wszyscy są od pracy fizycznej…” Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bolesławcu (1945–1956), Robert Klementowski, Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, 2012
 • 60 lat temu powróciliśmy na Dolny Śląsk, Elżbieta Kościk, Adam Baniecki, Zygmunt Brusiło, Grzegorz Strauchold, 2006
Publikace vydávané na zakázku externích institucí
– Gminy Bolesławiec
 • Trzebień i okolice. Historia i współczesność, red. Tadeusz Orawiec, 2018
– Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu im. Polaków Zesłanych na Sybir
 • Razem pamiętamy więcej. Inicjatywy szkół, placówek i stowarzyszeń związane z poznawaniem historii Sybiraków oraz przekazywaniem jej obecnym i przyszłym pokoleniom, red.: Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Ewa Ołenicz-Bernacka, Barbara Glinkowska, Anna Puk, Krzysztof Rajczakowski, 2015
– Gminy Miejskiej Bolesławiec
 • Opowieści napoleońskie Bolesławca / Napoleonische Geschichten aus Bunzlau / Napoleonic Tales from Bolesławiec, Andrzej Olejniczak, Tadeusz Orawiec, 2013, II wydanie 2016
 • Bolesławiec aktywne miasto europejskie, Agata Bojanowska, 2012
 • Bolesławiec na europejskich szlakach, Agata Bojanowska, Andrzej Olejniczak, Tadeusz Orawiec, Anna Puk, 2012
Publikace vydávané ve spolupráci s Muzeem keramiky
 • Parki i ogrody polsko-niemieckiego pogranicza, Agata Bojanowska, 2014
 • Bolesławiec na dawnych pocztówkach / Bunzlau auf alten Ansichtskarten, Anna Bober-Tubaj, 2011
 • Vademecum ceramiki bolesławieckiej. Vademecum der Bunzlauer Keramik, Anna Bober-Tubaj, Janusz Moniatowicz, 2010
 • Vademecum ceramiki bolesławieckiej / A Handbook of Bolesławiec Ceramics, Anna Bober-Tubaj, Janusz Moniatowicz, 2010, II wydanie 2014
 • Bolesławiecki Rynek i Promenada – rewitalizacja Starego Miasta, Anna Bober-Tubaj, 2010
 • Bolesławiec 1945-1966. Zniszczenia i odbudowa, Anna Bober-Tubaj, 2009
 • Śladami słynnych Europejczyków. Szlaki piesze w Bolesławcu, Anna Bober-Tubaj, Katarzyna Matoryn, Grzegorz Matoryn, 2006
 • Po stopach Evropanů. Pěší trasy v Bolesławci, Anna Bober-Tubaj, Katarzyna Matoryn, Grzegorz Matoryn, 2006
 • In the footsteps of famous Europeans. Walking paths in Bolesławiec, Anna Bober-Tubaj, Katarzyna Matoryn, Grzegorz Matoryn, 2006
 • Auf der Spur der berühmten Europäer. Die Fußgängerrouten in Bunzlau, Anna Bober-Tubaj, Katarzyna Matoryn, Grzegorz Matoryn, 2006
 • Bolesławiec na dawnych pocztówkach – część 2 / Bunzlau auf alten Ansichtskarten – Teil 2, Anna Bober-Tubaj, 2006
 • Bolesławiec na dawnych pocztówkach – część 2 / Bolesławiec on old Postcards – Part 2, Anna Bober, 2006
 • Bolesławiec Miasto Ceramiki, Katarzyna Żak, Janusz Moniatowicz, 2004
 • Bolesławiec na dawnych pocztówkach / Bunzlau auf alten Ansichtskarten, Anna Bober, 2003
 • Bolesławiec na dawnych pocztówkach / Bolesławiec on old Postcards, Anna Bober, 2003
 • Bolesławiec – Vrchlabí. Śladami bolesławieckiej kamionki / Bolesławiec – Vrchlabí. Po stopách boleslavecké kameniny, Anna Bober, Olga Hartmanová, Jiří Louda, Andrzej Olejniczak, Katarzyna Żak, 2003
Průvodce
 • Zabytki z bolesławieckiego lapidarium / Památky z boleslaweckého lapidaria, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Tadeusz Orawiec, Anna Puk, 2017
 • Bolesławiec. Miasto ceramiki. Multiprzewodnik, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, 2015
 • Bolesławiec. A town of ceramics. Multi-Guide, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, 2015
 • Via Fabrilis. Szlak tradycji rzemieślniczych. Bolesławiec – Vrchlabi, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Anna Puk, 2014
 • Via Fabrilis. Cesta řemeslných tradic. Bolesławiec – Vrchlabi, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Anna Puk, 2014
 • Via Fabrilis. Szlak tradycji rzemieślniczych. Bolesławiec – Vrchlabi, Anna Bober-Tubaj, Barbara Glinkowska, Olga Hájková, Agata Kozioł, Jiří Louda, Jan Luštinec, Tadeusz Orawiec, Anna Puk, Jana Sojková, 2009
 • Via Fabrilis. Strasse der Handwerkstraditionen. Bolesławiec – Vrchlabi, Anna Bober-Tubaj, Barbara Glinkowska, Olga Hájková, Agata Kozioł, Jiří Louda, Jan Luštinec, Tadeusz Orawiec, Anna Puk, Jana Sojková, 2009
 • Via Fabrilis. Cesta řemeslných tradic. Bolesławiec – Vrchlabi, Anna Bober-Tubaj, Barbara Glinkowska, Olga Hájková, Agata Kozioł, Jiří Louda, Jan Luštinec, Tadeusz Orawiec, Anna Puk, Jana Sojková, 2009
 • Bolesławiec – Vrchlabí. Śladami wspólnej historii / Bolesławiec – Vrchlabí. Po stopach společné historie / Bolesławiec – Vrchlabí. Auf den Spuren der gemeinsamen Geschichte, Anna Bober-Tubaj, Barbara Glinkowska, Michał Karpiński, Agata Kozioł, Andrzej Olejniczak, Tadeusz Orawiec, Anna Puk, Olga Hájková, Luboš Harapat, Helena Johnová, Milena Kociánová, Jiří Louda, Jan Materna, Jana Skálová, Jana Sojková, Hana Švecová, Blanka Zázvorková, 2009
 • Bolesławiec. Przewodnik jubileuszowy, Anna Bober, Janusz Moniatowicz, 2001
 • Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Przewodnik / Führer durch das Bunzlauer Keramikmuseum, Anna Bober, Teresa Wolanin, 2001
Komiksy
 • Bolesławieckie epizody wojen napoleońskich, Adam Faltyn, Andrzej Olejniczak, 2012
 • Bunzlauer Begebenheiten aus den Napoleonischen Kriegen, Adam Faltyn, Andrzej Olejniczak, 2012
Skip to content