logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Historie muzea v Bolesławci

V současnosti má Muzeum keramiky v Bolesławci dvě oddělení – Oddělení keramiky v ulici Mickiewicza 13 a Oddělení dějin města v ulici Kutuzowa 14. 

Budova v Mickiewiczově ulici č. 13 byla původně sídlem Městského muzea v Bolesławci, které bylo založeno v roce 1908 a zpřístupněno návštěvníkům v roce 1911. První světová válka přerušila provoz muzea. Po opětovném otevření v roce 1920 dohlížel na práci instituce Artur Schiller, spoluzakladatel Hornoslezského muzea v Gliwicích. Po druhé světové válce, podle zprávy z roku 1946, Městské muzeum Bolesławiec „prakticky neexistovalo“. Instituce však nebyla likvidována a muzeum obnovilo činnost již v roce 1950, kdy byla muzea znárodněna po celé zemi a předána do správy Ústřední rady muzeí a ochrany historických památek (Centralny Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków) při Ministerstvu kultury a umění. Přímou vědeckou a správní péči nad dolnoslezskými muzei bylo pověřeno vratislavské Slezské muzeum (Muzeum Śląskie we Wrocławiu). Budova muzea v Bolesławci byla v letech 1952 až 1953 zrestaurována. Po reorganizaci muzea došlo k jeho otevření 27. prosince 1953. Pro potřeby nové expozice byly získány předměty ze sbírek Slezského muzea a keramické továrny Zakłady Ceramiki Artystycznej w Bolesławcu. Ve spolupráci s vratislavským muzeem byly připraveny tři stálé expozice. První z nich byla archeologická, ilustrující nejstarší historii Slezska, druhá byla věnována lidovému umění v okolí Bolesławce a třetí byla keramická, která se zabývala i výrobními technologiemi. O několik let později bylo kvůli vlhkosti stěn budovy rozhodnuto o uzavření expozic od 1. října 1961. Renovační práce začaly až v polovině roku 1966. Po dokončení rekonstrukce proběhlo dne 17. června 1967 slavnostní otevření Regionálního muzea Bolesławiec. Při tvorbě expozic opět pomohlo vratislavské Slezské muzeum a jeho tehdejší ředitelka dr. Maria Starzewska. Vybavení muzea bylo navrženo a vyrobeno pod vedením vratislavského umělce a keramika Władysława Garnika.

Budynek muzeum przed rokiem 1918

V roce 1968 byl název instituce z popudu dr. M. Starzewské změněn na Muzeum keramiky v Bolesławci (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu) a profil sbírky byl jasně definován. Podle statutu muzea ze dne 9. prosince 1968 bylo úkolem instituce shromažďovat materiály v oblasti dějin města Bolesławiec a bolesławieckého regionu, jakož i dějin vývoje místní keramiky, a také shromažďovat současné keramické sochy od umělců, kteří se účastnili zde pořádaných sympozií. 

Další generální rekonstrukce budovy proběhly až v letech 2009 a 2013 až 2014. V roce 2010 byla uspořádána a zpřístupněna nová stálá expozice.

Druhá budova muzea v Kutuzovově ulici č. 14, kde dnes sídlí Oddělení dějin města, byla převzata v roce 1991. Dříve se zde nacházelo Kutuzovovo muzeum, jež bylo spravováno Rusy. Po několika letech renovačních prací bylo 17. června 1995 zprovozněno Oddělení dějin města. Zpočátku zde byly prezentovány dočasné výstavy představující vybraná témata z minulosti města. V letech 2008 až 2011 byly v budově provedeny další renovace. V srpnu 2009 byla otevřena stálá expozice věnovaná historii Bolesławce.

Ředitelé:
– Włodzimierz Kaczmarek (1953–1954)
– Alicja Krępowa / později Szurmińska-Krępowa (1955)
– Róża Larkowska (1956–1961)
– Krystyna Kutschenreiter / později Paluch-Staszkiel (1967–1970)
– Teresa Wolanin (1971–2001)
– Anna Bober / později Bober-Tubaj (od r. 2002)

 
Skip to content