logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

kni
 ho
  vna

přes

0

katalogových položek

Tematický rozsah sbírky

dějiny Slezska

dějiny Bolesławce a bolesławieckého okresu

dějiny umění

filozofie, estetika

architektura

národopis

archeologie

muzejnictví, restaurátorství

vojenské záležitosti, zbraně

zahradní umění

příroda

heraldika

příruční knižní fond

 lexikony, encyklopedie, slovníky

časopisy

jiné

Skip to content