logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Mezinárodní propagace

Japonský měsíčník Fujingaho

V srpnu 2017 navštívili Bolesławiec redaktoři prestižního japonského měsíčníku Fujingaho vydávaného už více než 100 let společností Hearst Corporation v Tokiu. Novináři se účastnili událostí připravených v rámci festivalu Boleslawiecké keramické slavnosti (Bolesławieckie Święto Ceramiki), navštívili Muzeum keramiky a Boleslawiecké kulturní centrum – Mezinárodní centrum keramiky (Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki), seznámili se také s činností Asociace keramických obcí Polské republiky. (Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej). Navštívili i šest keramických společností, které prodávají své výrobky na japonském trhu. Patří k nim: „Ceramika Artystyczna” Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego, Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec”, Fabryka Naczyń Kamionkowych „Manufaktura”, „Galia” Ceramika Użytkowa, Ceramika „Millena” a Ceramika Bolesławiecka „Kalich”. Redaktoři se také zúčastnili speciální prezentace, kterou připravily Janina Bany-Kozłowska, hlavní designérka společnosti Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” a Anna Bober-Tubaj, ředitelka Muzea keramiky.

Obsáhlý, osmnáct stránek čítající článek propagující boleslaveckou keramiku byl zveřejněn v lednovém čísle časopisu v roce 2018. Text obsahuje spoustu informací o městě, historické a moderní keramice, a také praktické informace, jak se dostat do města Bolesławiec. Japonci ve svém textu zdůrazňují polskou pohostinnost, která je u nich vysoce oceňovaná, kladně píšou také o polské kuchyni. Muzeum keramiky bylo koordinátorem pobytu japonské redakce.

Japonské nakladatelství Micans Books

V prosinci 2015 navštívili Ai Otsuka, Shizuko Ohashi, Sakiyo Kajio a Izumi Fujita, redaktoři z Japonska, keramické závody a Muzeum keramiky. Jejich cílem bylo shromáždit materiály pro publikaci věnovanou současné boleslavecké keramice. Hosté navštívili muzeum, kde se také zúčastnili prezentace tak zvaných „zdobinek”, což je malba vzorů na tělo navazujících na tradiční boleslawiecké razítkové dekory. Po výrobní lince keramického závodu Zakłady Ceramiczne Bolesławiec je prováděla hlavní designérka společnosti Janina Bany-Kozłowska. V závodech Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna” se setkali s předsedkyní představenstva Helenou Smoleńskou, která přiblížila historii firmy. Po závodech Fabryka Naczyń Kamionkowych „Manufaktura” delegaci prováděla předsedkyně představenstva Małgorzata Szewczyk-Smoleńska. Japonská redakce rovněž navštívila závod Ceramika Artystyczna „Wiza” v obci Parowa, kde se sešla se zakladatelem firmy Stanisławem Wizou, a Ceramika „Millena” v obci Parzyce, jehož historii přiblížili majitelé Dariusz Sikorski a Wiesława Seneszyn.

Japonska firma Kersen Inc.

Důkazem zájmu o boleslaveckou kameninu byla návštěva delegace japonské firmy  Kersen Inc., která navštívila Bolesławiec v roce 2013. Cílem návštěvy bylo shromáždit materiály týkající se keramické výroby ve městě. Japonci absolvovali prohlídku města, navštívili i několik keramických závodů, kde se seznámili s technologií a bohatým sortimentem výroby. V Muzeu keramiky jim byla představena historie hrnčířského řemesla a exponáty vzniklé v Bolesławci od 13. do 20. století. Během svého pobytu shromáždili hosté z Japonska bohatou dokumentaci, která sloužila jako materiál pro publikaci s názvem Keramika z Bolesławce. Jde o první publikaci věnované zcela boleslavecké keramice na japonském trhu. Knížka se setkala s nadšeným přijetím ze strany čtenářů a získala první místo v žebříčku popularity ve své kategorii v japonském obchodě Amazon.

Skip to content