logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

majowy-konkurs-fotograficzny

Majowy konkurs fotograficzny

Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera” i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zapraszają do udziału w internetowym konkursie fotograficznym, odbywającym się w maju pod tytułem „Z odmętów szuflady”.

Konkurs ma formułę otwartą i jest skierowany do wszystkich miłośników fotografii, parających się nią zawodowo, jak i amatorsko. Zadaniem uczestników jest przesłanie zdjęć związanych z tematem konkursu. Każdy uczestnik może zgłosić 2 prace, które należy przesłać na maila sf.camera14@gmail.com. Zgłoszenie musi zawierać wymagane regulaminem dane. Termin nadsyłania prac – 15.05.2020 r. Nadesłane zdjęcia zostaną udostępnione na stronach SF „Camera” i Muzeum Ceramiki, w formie prezentacji.

Prace konkursowe rozpatrywane będą w dwóch kategoriach: „laureaci” i „amatorzy” Do pierwszej grupy zaliczone zostaną zdjęcia, które zostały już nagrodzone w konkursach lokalnych, regionalnych, tematycznych, czy międzynarodowych. Zachęcamy do zgłaszania fotografii szczególnie w tej kategorii aby sprawdzić, czy oparły się one upływowi czasu, czy z biegiem lat nie straciły na wyrazie. Ma to być swoista refleksja nad naturą fotografii, przyczynek do rozważenia pytania, czy istnieje fotografia uniwersalna. W osobnej kategorii rozpatrywane będą wszystkie pozostałe zdjęcia, dotychczas jeszcze nienagrodzone. Wyboru najlepszych fotografii dokonają uczestnicy konkursu, internauci oraz jury powołane przez organizatorów. Wynik głosowania internetowego, stanowić będzie składową oceny końcowej. Decydujący głos w wyborze najlepszego zdjęcia będzie miało jury. Nagrodzeni zostaną autorzy najlepszych fotografii w obydwu kategoriach. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatorów 29.05.2020 r. Szczegółowe informacje, dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie, dostępnym na stronach internetowych organizatorów.

Regulamin konkursu

Skip to content