logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Staré divadlo

ul. Teatralna 1

Bolesławiecké divadlo vzniklo v roce 1857 přestavbou budovy arsenálu. V letech 1885 až 1886 objekt byl přestavěn pod vedením městského architekta W. Döricha. Fasády dostaly reprezentativní, klasicizující a novorenesanční výzdobu, do značné míry zachovanou dodnes. Průčelí zakončené frontonem mělo navazovat na antické umění a zdůrazňovat funkci divadla jako chrámu umění. V roce 1913 byla podle návrhu jiného městského architekta E. Balzera rozšířena jevištní část spolu s prostorem pro orchestr. Divadlo mělo stálou scénu s profesionálním hereckým osazenstvem, známým v celém Slezsku. V současné době se v modernizovaném divadle pravidelně konají představení a koncerty.


Skip to content