logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Pałacyk

ul. Zgorzelecka 28-29

Palác hraběte Eduarda Maximiliána Ferdinanda Erdmanna von Pücklera byl vytvořen v důsledku přestavby předchozího objektu v roce 1857. Trojkřídlá budova na půdorysu podobném písmenu U, s dominantní věží zakončenou cimbuřím, získala slohově homogenní novogotický háv. Palác byl obklopen rozlehlým anglickým parkem s menší vodní nádrží, mostem a novogotickým pavilonem. V 70. letech 19. století se palác stal majetkem hraběte Hatzfelda a poté jej koupil Samuel Woller, majitel textilní továrny Concordia. V roce 1920 byl palác koupen městem Bolesławiec a přestavěn pro potřeby Domova mládeže (Jugendhaus/Jugendheim). Byla zde také studovna a knihovna (Städtische Lesehalle a Volksbibliothek). V letech 1927 až 1928 byla knihovna a studovna přestavěna podle návrhu Artura Henniga, pedagoga státní odborné školy keramické v Bolesławci. Ve 30. letech byla v budově umístěna sportovní škola a po další rekonstrukci v roce 1936 zde byla otevřena škola velitelů Říšské pracovní služby (RAD – Reichsarbeitsdienst). Od roku 1942 sloužila budova také jako nemocnice. 

Po druhé světové válce patřila budova mimo jiné Městské správě obytných budov (Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych), Boleslawieckému stavebnímu podniku (Bolesławieckie Przedsiębiorstwo Budowlane), a v letech 1986 až 2019 Okresní zvláštní škole a výchovnému zařízení (Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych) v Bolesławci.


Skip to content