logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Muzeum keramiky Oddělení dějin města

ul. Kutuzowa 14

Budova, ve které v současné době sídlí Oddělení dějin města Muzea keramiky, byla postavena kolem roku 1800 a získala elegantní klasicistní podobu. V roce 1813 se zde zastavil hlavní velitel ruské armády maršál Michail Kutuzov, který onemocněl tyfem během napoleonské kampaně. Navzdory pokusům o léčbu zemřel maršál v jednom z pokojů v patře. Tuto událost připomíná pamětní deska zabudovaná do severního průčelí budovy. Až do roku 1991 zde existovalo muzeum věnované této osobnosti, které bylo ve správě Rusů. V současné době jsou v Oddělení dějin města, které bylo otevřeno v roce 2009, shromažďovány exponáty prezentující historii Bolesławiecka od nejstarších dob po současnost. Jde o archeologické sbírky, militaria a interiérové vybavení, které navazuje na napoleonskou dobu, ikonografické sbírky a muzeálie spojené s obdobím druhé světové války a poválečnou dobou. Zajímavostí je unikátní, téměř kompletní interiér bývalé lékárny z konce 19. století.

Skip to content