logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Kostel Panny Marie Růžencové

ul. Ceramiczna

Kostel byl poprvé zmiňován v roce 1270 v souvislosti s předáním tehdejší kaple nemocnici sv. Ducha knížetem Konrádem I. Presbytář současné budovy pochází ze 13. století, zatímco hlavní loď a část s věží byly postaveny ve 14. až 16. století. Obzvláště zajímavý je soubor náhrobků rodiny Raussendorfů a hlavní oltář uvnitř, který představuje Pannu Marii Růžencovou a sv. Dominika. Tento oltář a část mobiliáře sem byly přeneseny v roce 1810 z bývalého dominikánského kláštera. 

Skip to content