logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Asociace keramických obcí Polské republiky

Asociace keramických obcí Polské republiky (Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej) je první organizací v zemi sdružující územní samosprávné celky, která propaguje a popularizuje užitou, průmyslovou a studiovou keramiku. Úkolem asociace je iniciovat a podporovat aktivity zaměřené na rozvoj polských středisek spojených s keramikou vytvářením partnerských vztahů. Organizace si postavila za cíl posílit spolupráci mezi orgány místní samosprávy a soukromými a veřejnými subjekty spojenými s keramickým průmyslem v oblasti mezinárodního marketingu a propagace keramického průmyslu a řemesel, a také starat se o zachování a rozvoj kulturního dědictví a výměnu zkušeností.

Asociace byla založena v Bolesławci v prosinci 2015. Zakládající výbor tvořili: Piotr Roman (primátor města Bolesławiec, zřizovatel – město Bolesławiec), Andrzej Dutkowski (starosta obce Bolesławiec, zřizovatel – obec Bolesławiec), Robert Relich (starosta města Nowogrodziec, zřizovatel – město a obec Nowogrodziec). V dalších měsících se k asociaci přidaly další obce boleslaveckého okresu: Osiecznica (starosta obce Osiecznica Waldemar Nalazek) a Warta Bolesławiecka (starosta obce Warta Bolesławiecka Mirosław Haniszewski). Podpůrným členem je Muzeum keramiky Bolesławiec. 

Vzorem pro Asociaci keramických obcí Polské republiky se stala založena v roce 2003 Italská asociace sdružující města s keramickou výrobou (Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC) a také jiné organizace tohoto druhu, působící ve Francii (AfCC, rok založení: 2003), Španělsku (AeCC, 2007) a Rumunsku (ArCC, 2008), které se v roce 2014 sdružily v rámci Evropského seskupení pro územní spolupráci Města keramiky (AEuCC).

První aktivitou Asociace keramických obcí Polské republiky byla realizace projektu s názvem Z bolesławieckiej gliny. Wystawa Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej / Dall’argilla di Bolesławiec. Mostra dall’Associazione dei Comuni della Ceramica della Repubblica di Polonia / From the Bolesławiec clay. An exhibition of the Polish Association of Ceramic Municipalities, do kterého se zapojily 23 keramické podniky a závody podporující místní keramický průmysl na území boleslaveckého okresu (Powiat Bolesławiecki). V rámci projektu připravilo Muzeum keramiky Bolesławiec výstavu, na které bylo představeno několik set keramických výrobků. Výstavu doprovázel katalog v polském, italském a anglickém jazyce. Jednalo se o první tak rozsáhlou prezentaci současné boleslavecké keramiky v poválečné historii města. Výstava byla prezentována v:

Muzeu keramiky ve městě Bolesławiec (srpen – prosinec 2016)
Polo Museale del Palazzo della Guardia ve Vietri sul Mare (prosinec 2016 – březen 2017)
Polském institutu v Římě (březen – květen 2017)
Museo della Città a Showroom Contemporaneo v Anconě (červen – srpen 2017)
Na radnici, Galerii Mi.MO a Banco Monte dei Paschi di Sienna ve Faenze (říjen – listopad 2017)
Skip to content