logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, EHD) jsou společnou iniciativou Rady Evropy a Evropské unie, mající za cíl propagaci architektonických a uměleckých památek jako důležitého prvku kulturní identity. Na projektu se podílejí všechny členské státy Rady Evropy, včetně Polska, které se do akce zapojilo v roce 1993.

EHD jsou největší evropskou společenskou a edukativní akcí. Hlavním cílem EHD je široce chápané historické a kulturní vzdělávání, podpora rozmanitosti regionálního kulturního dědictví, zdůraznění společných kořenů evropské kultury a podpora mezikulturního dialogu. Koordinátorem Dnů evropského dědictví v Polsku je Národní institut dědictví (Narodowy Instytut Dziedzictwa), který každoročně organizuje EHD s jiným mottem. Muzeum keramiky v Bolesławci se připojuje k oslavám EHD formou přípravy výstav, přednášek, workshopů a fotografické soutěže (pořádané společně s místním fotografickým spolkem Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera”).

Skip to content