logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Dolnoslezský vědecký festival

Dolnoslezský festival vědy (Dolnośląski Festiwal Nauki) je oblíbenou populárně-naučnou událostí, která se od roku 1997 koná nepřetržitě na přelomu září a října ve Wrocławi (Vratislav) a dalších městech a obcích regionu. Je určen všem zájemcům o vědu, kulturu, umění a zajímavé jevy světa, který nás obklopuje. V atraktivní a srozumitelné formě se snaží prezentovat úspěchy vědy ve všech oblastech. Program festivalu zahrnuje každoročně přes 1700 akcí. Jsou to přednášky, prezentace, návštěvy v laboratořích, výlety, soutěže, výstavy, workshopy, hry a happeningy, které přitahují zhruba 150 000 návštěvníků. Akce je organizována vysokými školami z Wrocławi a Polskou akademií věd ve spolupráci s místními úřady, vzdělávacími institucemi, kulturními institucemi, nevládními organizacemi a soukromými společnostmi.

Koordinátorem aktivit prováděných v Bolesławci je místní I. Gymnázium ( I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego). Také Muzeum keramiky pořádá v rámci festivalu už několik let tematické přednášky. Během minulých let se návštěvníci festivalu mohli účastnit následujících prezentací: Sluneční hodiny a sluneční soustava – vášně učitele Richarda Munzkyho, Věda a technika ve službě válce, Vývoj střelných zbraní od 15. do 19. století, Italská keramika v Polsku, polská keramika v Itálii, My s Napoleonem – cesty Poláků k nezávislosti na počátku 19. století, Nejen pilulky – někdejší role lékárny v historickém městě, Techniky zdobení keramiky včera a dnes a Evangelíci a katolíci – ne vždy nepřátelé.

Skip to content