logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

VIA FABRILIS – cesta řemeslných tradic

Cil projektu

Ochrana kulturního dědictví polsko-českého příhraničního území se zvláštním důrazem na stará, často zapomenutá řemesla a propagaci řemeslných tradic v regionu. V rámci projektu byla vytyčena turistická trasa podél severojižní osy spojující města Bolesławiec a Vrchlabí. Stezka zahrnuje města s bohatou historií a řemeslnými tradicemi. Na polské straně jsou to: Lwówek Śląski (centrum pivovarnictví a těžby zlata a nerostů), Wleń (tkalcovství, plátenictví, hodinářství), Jelenia Góra (tkalcovství) a Szklarska Poręba (centrum sklářství). Partneři kromě vytyčení stezky provedli mnoho dalších aktivit. V Bolesławci byly představeny tři výstavy připravené společně s českým partnerem: Tradiční vánoční betlémy, Mědirytci z Vrchlabí a Historická boleslavecká keramika. Pod názvem „Řemeslné léto“ se konaly také workshopy starověkých řemesel. Jde o každoročně se opakující akce, které se konají ve Vrchlabí (v červenci) a v Bolesławcici (v srpnu). Jejich cílem je ukázat specifičnost jednotlivých řemesel charakteristických pro daný region formou ukázek a workshopů. Workshopy byly doprovázeny přednáškami. Bylo provedeno několik aktivit propagujících stezku: byly vydány dvojjazyčné brožury (průvodce), skládané mapy trasy a byly připraveny dvojjazyčné webové stránky propagující stezku. Kromě toho byly provedeny renovační práce na budově Oddělení keramiky a vytvořeny nové stálé expozice.

Informacje o projekcie

V rámci programu:Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013
Hodnota projektu (PLN): 400.000
Vlastní podíl (PLN): 60.000
Termín realizace: 2008–2010
Partneři: Muzeum keramiky v Bolesławci, Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí

 
Skip to content