logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Od rzemiosła do sztuki – wystawa monograficzna wraz z publikacją o charakterze katalogu „Badania nad historycznym i artystycznym rozwojem ceramiki bolesławieckiej – wytwórnia Hugo Reinhold&Co (1897-1937)”

Cil projektu

: Příprava mezinárodní výstavy Od řemesla k umění prezentované v Muzeu keramiky v Bolesławci a Schlesisches Museum v Goerlitzu, která přibližuje činnost podniku rodiny Reinholdových. Ti byli jedni z nejvýznamnějších předválečných producentů boleslavecké kameniny. Na výstavě bylo představeno asi 500 exponátů z polských a německých muzeí a soukromých sbírek. Výstavu doprovázel rozsáhlý polsko-německý katalog s názvem Ceramika bolesławiecka z wytwórni Reinholda / Bunzlauer Keramik aus dem Hause Reinhold, který je monografickou studií o historii a činnosti podniku

Informacje o projekcie

Financování: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka, Urząd Miasta Bolesławiec
Hodnota projektu (PLN): 51.652
Vlastní podíl (PLN): 31.652
Termín realizace: 2007–2008
Partneři: Muzeum keramiky v Bolesławci, Schlesisches Museum zu Görlitz

 
Skip to content