logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Hrádek n/N a Boleslawiec na cestě starých řemesel

Cil projektu

Začlenění Hradku nad Nisou do přeshraniční cesty řemeslných tradic VIA FABRILIS. Na polské straně byla návštěvníkům zpřístupněna výstava věnována kamenickým tradicím regionu. Byla připravena s využitím soch z muzejního lapidária, které byly obnoveny. Kromě toho byla vydána mapka s doplněnou verzí cesty. Na české straně byla ve zrekonstruovaném centru starých řemesel představena výstava boleslavecké keramiky. U obou partnerů byly také uspořádány workshopy zaměřené na historická řemesla.

Informacje o projekcie

V rámci programu: Interreg V-A Česká republika – Polska 2014–2020
Hodnota projektu (PLN): 146.913
Vlastní podíl (PLN): 14.691
Termín realizace: 2017-2018
Partneři: Hrádek nad Nisou, Muzeum keramiky v Bolesławci 


Skip to content