logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Vojvodská psychiatrická nemocnice – Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Umysłowo Chorych (kdysi Szpital dla Obłąkanych Prowincji Śląskiej)

Aleja Tysiąclecia 30

Byla postavena v letech 1857 až 1863 v novogotickém stylu podle projektu absolventa proslulé berlínské Stavební akademie Richarda Schillera. Velikost komplexu, použitá moderní technická řešení, rozsáhlý park a zahrada řadí bolesławieckou nemocnici mezi řešení na evropské úrovni a nejlepší realizace toho druhu ve Slezsku. Po modernizaci a rozšíření v letech 1909 až 1913 se počet pacientů ztrojnásobil (na 1150 lůžek) a vedle nových nemocničních budov byl postaven kostel, dvě zimní zahrady, márnice a pitevna, a také četné hospodářské budovy. Vedle parku a zahrady zahrnoval areál i nedaleký les, ve kterém se nacházel malý nemocniční hřbitov.

V nemocničním areálu najdete kámen připomínající Wilhelma von Blandowského, který zde zemřel v roce 1878. Von Blandowski byl vynikající botanik a spisovatel, který odcestoval do Austrálie, kde po dobu deseti let studoval a dokumentoval tamější faunu a flóru.


Skip to content