logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Vily v ulicích Willowa, Leśna, Obrońców Westerplatte – realizace myšlenky H. Muthesia

Zástavba v ulicích Willowa, Leśna, Obrońców Westerplatte byla první etapou realizace velké urbanistické soutěže z roku 1910, týkající se rozšíření jižní části města. Malebné a komfortní vily, které zde byly postaveny, navazovaly na anglická řešení propagovaná jedním z členů poroty soutěže H. Muthesiem. Většinou se jedná o malebné budovy s různorodým architektonickým tvarem, které jsou zpestřeny použitím četných arkýřů, střešních oken, lodžií, galerií, balkonů. Budovy jsou obvykle pokryty komplikovanými střechami, případně polovalbovou střechou s velkými střešními plochami, často zalomenými. Průčelí bez historických dekorací mají četné okenní otvory různých tvarů, s mezilehlými sloupky a stojkami, a také okenicemi. Štíty jsou často hrázděné nebo bedněné.


Skip to content