logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Obecní úřad (Urząd Gminy; bývalý dominikánský klášter)

Teatralna 1

Je to jediný objekt klášterního areálu, který se dochoval dodnes. Podle kronikářů byl dominikánský řád přiveden do Bolesławce knížetem Jindřichem I. Bradatým a jeho manželkou svatou Hedvikou roku 1234. V bouřlivých dějinách kláštera byly zvláště traumatické ztráty ze strany husitů a likvidace kláštera v době reformace. Dominikáni se vrátili v roce 1660 a postavili barokní kostel a klášterní budovy. Po sekularizaci řádu v roce 1810 byly budovy částečně zbořeny a částečně přestavěny pro potřeby evangelické školy. Uvnitř dochované budovy můžete na schodišti obdivovat erb města z 18. století.

Skip to content