logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Oblastní státní zastupitelství (Prokuratura Rejonowa)

ul. B. Chrobrego 2

Budova byla postavena v první polovině dvacátých let 20. století jako administrativní budova pro továrnu na výrobu technické a stavební keramiky, která patřila rodině Lengersdorffů. Architektonická podoba a výzdoba byly charakteristické pro směr zvaný „novým klasicismem” s prvky modernismu. V roce 1927 byla budova zakoupená vedením města a určena pro potřeby městské a okresní spořitelny, oblastního vojenského ředitelství, úřadu evidence obyvatel Říšské pracovní služby, celního úřadu a městské knihovny. V poválečném období zde bylo rekrutační pracoviště Polské armády. Od roku 2008 je budova sídlem oblastního státního zastupitelství v Bolesławci.


Skip to content