logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Památník Michaila Kutuzova

ul. Kubika

Památník ruského polního maršála Michaila Kutuzova vznikl v roce 1819 na příkaz krále Fridricha Viléma III. Původně byl vztyčen na hlavním náměstí, na tzv. promenádu byl přenesen v roce 1893. Monument je dílem vynikajících umělců klasicistní doby Karla Friedricha Schinkela a Johanna Gottfrieda Schadowa. Je vytvořen z litiny, má impozantní výšku 12,24 metrů a váží 30 tun. Pomník byl vytvořen ve tvaru obelisku, na jehož úpatí byly umístěny dva páry lvů, původně otočených na východ a západ. Jednoduchost použitých forem převzatých z egyptského umění a výběr všeobecně pochopitelných alegorických figur usnadňuje identifikaci významu symbolického pomníku – vzpomínka na odvahu Michaila Kutuzova odolá pomíjivosti a plynoucímu času


Skip to content