logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Obytné domy kolem hlavního náměstí

Po ukončení druhé světové války, hlavně v důsledku žhářství způsobeného sovětskými vojáky rozmístěnými ve městě, byla významná část budov města zničena a další budovy musely být zbořeny kvůli špatnému technickému stavu. Současná podoba obytných domů na hlavním náměstí (Rynek) je výsledkem rekonstrukce provedené podle plánů vratislavských architektů K. Maciejewského a F. Skomorowského v letech 1955 až 1960. V předválečném stavu se zachovaly pouze domy 6 a 28. 

Obytný dům, Rynek 6

Pravděpodobně v tomto domě 18. listopadu 1611 spatřil světlo světa slavný básník Andreas Tscherning. Reprezentativní barokní budově se říká Tscherningův dům (Kamienica Tscherningów), protože erbovní kartuše, která je umístěna nad portálem domu, je přičítána této známé rodině. Reprezentativní charakter objektu, postaveného na dvou spojených pozemcích, zdůrazňuje použití tzv. vysokého řádu (pilastry procházejí přes dvě poschodí) a dekorativní plastiky – v portálu je mimo jiné alegoricky vyobrazeno tkalcovství a úrodnost. 

Obytný dům, Rynek 28

V současné době se v přízemí nachází knihkupectví, které také odkazuje na předchozí funkci budovy. Na tomto místě, ještě v barokním domě, kde se narodil slavný výzkumník a cestovatel K. F. Appun, sídlilo po mnoho let knihkupectví a nakladatelství Appunových. Dům získal svůj současný tvar v roce 1902 a stal se jedním z nejelegantnějších a nejmodernějších obchodních domů ve městě. Průčelí navazují na tehdy platnou módu, zohledňující historizující slohy s využitím novogotických a novorenesančních prvků.

Obytný dům, Rynek 29

dům č. 29, v němž se nachází restaurace Pod Złotym Aniołem (Gasthof zum goldenen Angel, U zlatého anděla), jeden ze tří legendárních hostinců v Bolesławci. Jeho průčelí dodnes zdobí reliéf zobrazující anděla (s vytesaným rokem 1776), který je umístěn nad gotickým portálem

Obytný dům, Rynek 36

Za zmínku stojí také dům č. 36, v němž se nachází restaurace Oleńka na Starówce (Sašenka na Starém městě), na jehož průčelí jsou umístěny reliéfy v podobě tří věnců, což má navazovat na restauraci Pod třemi věnci (Gasthof Drei Kranze), která se zde nacházela před druhou světovou válkou. Zajímavá je také Piastovská brána (Brama Piastowska)

Piastovská brána

klenutý průjezd vedoucí do ulice Kutuzowa. Na dvou stranách průjezdu jsou umístěny velké štíty s vyobrazením starých pečetí slezských knížat, které vytvořil M. Żołądź.

Skip to content