logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Obytné domy, ulice A. Mickiewicza č. 6 a 6a

ul. A. Mickiewicza 6 i 6a

V Mickiewiczově ulici, která vede od hlavního nádraží směrem k náměstí, byla ve druhé polovině 19. století postavena řada reprezentativních obytných domů. Jedním z nejzajímavějších objektů je novorenesanční budova č. 6a, dokončená v roce 1883, která byla sídlem nakladatelství a tiskárny rodiny Fernbachových. Vydával se zde mimo jiné místní deník Bunzlauer Stadtblatt. Uvnitř budovy se na schodišti zachovala vitrážová okna se zajímavými idealizujícími obrazy. Za povšimnutí stojí také sousední rohový dům číslo 6 s reprezentativním průčelím zdobeným bosáží.


Skip to content