logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Sousoší Ježíš, přítel dětí (Jezus, Przyjaciel dzieci)

plac Zamkowy

Sousoší berlínského sochaře Petera Breuera dal vytvořit v roce 1902 císař a pruské Ministerstvo kultury u příležitosti blížícího se jubilea 150. výročí královského sirotčince (Königliche Waisenhaus und Schulanstalt), známého slezského vzdělávacího a výchovného střediska, které bylo zároveň sídlem tiskárny a pedagogické školy (dnes komplex objektů v Bankowé ulici). Sousoší bylo vytvořeno ze sněhobílého jemnozrnného mramoru. Kamenný blok byl vybrán umělcem osobně v italském městě Carrara, na místě, kde se po staletí těžil nejslavnější sochařský materiál, mezi jinými preferovaný Michelangelem. Sochař si také vybral místo pro své dílo, jednalo se o nádvoří tzv. Starého domu, postaveného v letech 1755 až 1764 a patřícího do areálu  královského sirotčince. Po druhé světové válce byl v šedesátých letech památník přesunut na obecní hřbitov ve Śluzowé ulici a později v roce 1998 na náměstí Plac Zamkowy.


Skip to content