logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Městské opevnění

Planty

Informace o existenci obranných hradeb se v písemných pramenech poprvé objevují v roce 1316, ačkoli pravděpodobně existovaly už dřív. Dodnes částečně zachované městské opevnění získalo současnou podobu v letech 1479 až 1480: jednalo se o dvojitý prstenec hradeb s baštami na pravoúhlém a půlválcovém půdorysu a soustavu příkopů a rybníků. Město mělo tři brány: od východu to byla Horní (Górna), od západu Dolní a od jihu – Mikulašská (Mikołajska Brama) brána. Během napoleonských válek došlo k výraznému poškození zdí a asi o několik let později, v roce 1841, bylo rozhodnuto o přestavbě prostor opevnění na promenádu – malebnou vycházkovou alej s řadou reprezentativních budov. 

Skip to content