logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Dětský domov sv. Josefa, Kongregace sester sv. Alžběty (Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek)

ul. B. Kubika 4

Alžbětánky přišly do Bolesławce 14. října 1865. Sestry původně žily v budově na Kostelním náměstí (Plac Kościelny). Dne 13. října 1906 byl položen základní kámen pod nové sídlo kongregace v ulici Kubika. O rok později byly dokončeny stavební práce. V nové budově zdobené skromnými secesními a historizujícími detaily byl zřízen útulek sv. Josefa, který vedly alžbětánky. V západním křídle budovy byla umístěna kaple. V roce 1908 koupilo shromáždění dům č. 12 v ulici Komuny Paryskiej s určením pro jáhenky. V roce 1964 zbavily komunistické úřady jeptišky péče o dům v ulici Kubika a samotné sestry byly násilně vyhoštěny z budovy. Teprve na začátku 90. let se jeptišky vrátily z objektu v Kościelné ulici do původního sídla.


Skip to content