logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Bývalý královský sirotčinec – soubor budov

ul. Bankowa 6

Královský sirotčinec (Königliche Waisenhaus und Schulanstalt), založený v roce 1754 Gottfriedem Zahnem, byl známým vzdělávacím a výchovným střediskem, které bylo uznáváno v celém Slezsku. Od roku 1767 byla v sirotčinci provozována tiskárna a od roku 1774 zde vycházel první bolesławiecký časopis s názvem Buntzlauische Monatschrift zum Nutzen und Vergnügen  (Boleslawiecký měsíčník k užitku a potěšení). V současnosti areál tvoří několik budov postavených ve druhé polovině 18. století a na počátku 19. století. Součástí komplexu byla i současná budova střední školy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zespół Szkół Medycznych, postavená v letech 1914 až 1917 podle projektu architekta Clingesteina. 

V této nejstarší bolesławiecké tiskárně patřící královskému sirotčinci byly dne 23. března 1813, týden po přistoupení Pruska k válce s Francií, vytištěny proklamace pruského generála G. L. von Blüchera: Sasům a Mému vojsku, vyzývající k boji proti Napoleonově armádě.

 

Skip to content