logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Santander Bank Polska (bývalé sídlo městské a okresní spořitelny)

ul. Bankowa 12

 Budova byla postavena v roce 1936. Fasáda byla zdobena reliéfy s motivy symbolizujícími píli (mimo jiné vyobrazení včel) a zástupce různých profesí (mimo jiné zemědělce a hrnčíře). Prostorný interiér budovy s četnými skleněnými plochami patřil mezi nejmodernější v tehdejším Bolesławci. 


Skip to content