logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Bývalá zednářská lóže – v současnosti mateřská škola (Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej)

ul. M. Brody 17

Jednou z nejvýznamnějších budov postavených ve druhé polovině 19. století v jižní, elegantní čtvrti města, byla budova zednářské lóže. Bolesławiecká zednářská lóže Pod zlatým řetězem (Zum goldenen Kette) byla založena v roce 1849 patnácti zakládajícími členy, kteří pocházeli z ekonomické a kulturní elity města. V dalších letech se počet zednářů zvyšoval, což si vyžádalo výstavbu nového reprezentativního sídla. Majestátní budova v ulici M. Brody byla postavena v roce 1885 C. Tillem podle projektu E. Hotopa. Lóže je příkladem budovy ve stylu severní renesance, s kontrastními plochami fasád z červených cihel a bohatými architektonickými detaily provedenými ze světlého kamene. Původně byla budova lóže zakončena balustrádou a pokryta plochou střechou. Současná strmá střecha byla vytvořena v důsledku přestavby, pravděpodobně ve 30. letech 20. století. 

V březnu 1933 byla činnost zednářských lóží v Německu prohlášena za nezákonnou, bolesławiecká lóže byla zrušena a v budově bylo zřízeno ředitelství nacistické mládežnické organizace.


Skip to content