logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Farní budova, Kościelna ulice č. 3

ul. Kościelna 3

Budova v klasicistním slohu se skromnou výzdobou byla pravděpodobně postavena počátkem 19. století. Kroniky na tomto místě zmiňují existenci dřívějších staveb, které plnily funkci fary (od roku 1521), a okrasné barokní kostelní zahrady.


Skip to content