logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Farní budova (první škola), Kościelna ulice č. 1–2

ul. Kościelna 1-2

Současná budova byla postavena v letech 1828 až 1829. Již ve středověku zde fungovala první škola v Bolesławci. Kronikářské záznamy uvádějí datum 1392, ale pravděpodobně existovala ještě dříve. Vyučovala se gramatika, rétorika, dialektika (Trivium) a také geometrie, aritmetika, astronomie a hudba (Quadrivium). Na přelomu 16. a 17. století se zde vzdělávala řada významných osobností ze světa kultury a vědy. Vzdělávali se tu tvůrci první slezské básnické školy Martin Opitz, Andreas Tscherning, Christoph Colerus a Andreas Scultetus, dále vratislavský biskup Martin Gerstmann, astronom Christoph Neubarth, v celé Evropě známý grafik David Tscherning či Ephraim Ignaz Naso von Löwenfels. Slavná škola byla dokonce srovnávána s Olympem, sídlem Apollóna. 


Skip to content