logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Współpraca muzeów na rzecz rozwoju edukacji muzealnej na pograniczu polsko-czeskim

Cil projektu

Rozvoj muzejního vzdělávání v regionu spolu s českým partnerem. Během celého projektu provedlo Muzeum keramiky pravidelné cykly dekorativních workshopů: vánočních, masopustních, velikonočních a keramických (doprovázely bolesławiecké keramické slavnosti). Společně s českým partnerem realizovalo pět dočasných výstav. V Muzeu keramiky byly představeny výstavy: Malovaný nábytek z Krkonoš a Zimní sporty v Krkonoších. Na první z nich byl představen tradiční dřevěný nábytek z osmnáctého a devatenáctého století, druhá  výstava umožnila poznat vývoj zimních sportů praktikovaných v Krkonoších před druhou světovou válkou. Obě výstavy byly připraveny ze sbírky Krkonošského muzea ve Vrchlabí. Ve Vrchlabí pak byla představena výstava Archeologické nálezy v okolí Boleslawce, která prezentuje nejzajímavější památky získané během archeologického výzkumu provedeného Muzeem keramiky v Bolesławci, a fotografická výstava Nejen Krkonoše, připravená společně s bolesławieckým fotospolkem Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera”. Shrnutím série událostí byla ikonografická výstava prezentovaná současně u obou partnerů. Zahrnovala staré grafiky, fotografie a pohlednice ukazující vzhled obou měst v minulosti. Oba partneři také připravili prostorové makety svých měst, které pak obohatily stálé historické expozice muzeí. V rámci projektu byly také vyčleněny finanční prostředky na zatraktivnění stálých expozic obou oddělení Muzea keramiky v Bolesławci. Na moderních multimediálních zařízeních byly návštěvníkům zpřístupněny speciálně vyrobené filmy, prezentace a hry představující historii města a místní keramiky. Byl také vytvořen nový web Muzea keramiky, který je uzpůsoben i mobilním zařízením

Informacje o projekcie

Hodnota projektu (PLN): 800.000
Vlastní podíl (PLN): 120.000
Termín realizace: 2017–2019
Partneři: Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí, Muzeum keramiky v Bolesławci 

 
Skip to content