logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

VIA FABRILIS – cesta řemeslných tradic II

Cil projektu

Rozvoj turistické stezky spojující Bolesławiec na polské straně a Vrchlabí na české straně začleněním dalších center navazujících na dřívější řemeslné tradice – muzeí, výrobních závodů atd., které by mohly prezentovat svou nabídku návštěvníkům z Polska a České republiky. V rámci projektu se partneři účastnili mnoha venkovních akcí, prováděli bezplatné prezentace řemesel, vydali dvoujazyčného průvodce a mapu stezky a připravili propagační předměty. Muzeum keramiky v Bolesławci provedlo řadu prací v budově Oddělení keramiky. Byla obnovena střecha a průčelí objektu, vyměněny elektrické, protipožární a sanitární rozvody, podkroví bylo upraveno na sklad a konzervační dílnu. V konzervační dílně vytvořené a vybavené v rámci projektu lze obnovovat a rekonstruovat řemeslné výrobky.

Informacje o projekcie

V rámci programu: Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polska republika 2007–2013
Hodnota projektu (PLN): 1.054.500
Vlastní podíl (PLN): 158.175
Termín realizace: 2013-2014
Partneři: Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí, Muzeum keramiky v Bolesławci 


Skip to content