logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Średniowieczna warownia rycerza-rabusia Czarnego Krzysztofa w świetle badań archeologicznych i źródeł archeologicznych

Cil projektu

Cíl projektu: Zpracování zdrojových materiálů získaných během záchranného archeologického výzkumu prováděného v Olszanici v areálu tvrze loupeživého rytíře Černého Kryštofa Muzeem keramiky ve spolupráci s Archeologickým ústavem Vratislavské univerzity (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Výsledkem byla výstava vystavená v Oddělení dějin města muzea v Bolesławci a doprovodná publikace s výsledky výzkumu vč. výzkumů zdrojů.

Informacje o projekcie

Financování: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, nadace Pro Archeologia Saxoniae 
Hodnota projektu (PLN): 51.576
Vlastní podíl (PLN): 9.548
Termín realizace: 2005–2006
Partneři: Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg, Muzeum keramiky v Bolesławci  

 
Skip to content