logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Skarby Ziemi Bolesławieckiej – archeologia regionu bolesławieckiego wczoraj i dziś. Publikacja i wystawa

Cil projektu

Příprava výstavy s názvem Poklady Bolesławieckého regionu – archeologie bolesławieckého regionu kdysi a dnes (Skarby Ziemi Bolesławieckiej – archeologia regionu bolesławieckiego wczoraj i dziś) a její prezentace v Stadtmuseum v Siegburgu. Výstava představuje archeologické nálezy objevené po roce 1945 ve městě a okolním okrese a kopie dokumentů ze Státního archivu ve Vratislavi (Archiwum Państwowe we Wrocławiu) o archeologických objevech před druhou světovou válkou. Výstava byla doprovázena publikací  vratislavského archeologa Krzysztofa Demidziuka s názvem Archiwalia do archeologii Ziemi Bolesławieckiej (do 1945 roku) (Archiválie k archeologii bolesławieckého regionu (do roku 1945)

Informacje o projekcie

Financování: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Hodnota projektu (PLN): 28.319
Vlastní podíl (PLN): 15.369
Termín realizace: 2007-2008
Partneři: Stadtmuseum Siegburg, Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Muzeum keramiky v Bolesławci  

 
Skip to content