logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Prezentace zapomenutých historických památek

Cil projektu

Společný vývoj a implementace programu revitalizace movitých památek u partnerů: pomníků, volně stojících soch, drobné architektury, kapliček, epitafů a náhrobků. Na polské straně zahrnovaly činnosti také renovaci části plastik v lapidáriu při budově Muzea keramiky v ulici A. Mickiewicza v Bolesławci, vydání brožury popularizující soubor soch v lapidáriu a organizaci minikonference věnované renovaci památek.

Informacje o projekcie

V rámci programu: Interreg V-A Česká republika – Polska 2014–2020
Hodnota projektu (PLN): 139.874
Vlastní podíl (PLN): 13.987
Termín realizace: 2016-2017
Partneři: Hrádek nad Nisou, Muzeum keramiky v Bolesławci 


Skip to content