logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Organizacja zamiejscowej konferencji naukowej „Wielka Armia na Śląsku. Z dziejów epoki napoleońskiej w Europie Środkowo-Wschodniej” oraz wydanie i upowszechnienie publikacji „Obciążenia wojenne z zachodniej części Dolnego Śląska podczas kampanii napoleońskich 1806/1807 i 1813 roku” autorstwa Andrzeja Olejniczaka

Cil projektu

V rámci projektu byla uspořádána mezinárodní vědecká konference s názvem Velká armáda ve Slezsku. Z historie napoleonské éry ve střední a východní Evropě. Byla vydána publikace Obciążenia wojenne z zachodniej części Dolnego Śląska podczas kampanii napoleońskich 1806/1807 i 1813 roku (Válečné zátěže ze západní části Dolního Slezska během napoleonských kampaní 1806/1807 a 1813) od Andrzeje Olejniczaka a vytvořen film Bolesławiec twierdzą napoleońską (Napoleonská pevnost Bolesławiec).

Informacje o projekcie

Financování: Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Urząd Miasta Bolesławiec
Hodnota projektu (PLN): 18.500
Vlastní podíl (PLN): 9.500
Termín realizace: 2009
Partneři: Muzeum keramiky v Bolesławci, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Urząd Miasta Bolesławiec

 
Skip to content