logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Zahrady živé kultury – ochrana společného dědictví polsko- českého pohraničí

Cil projektu

Propagace polských a českých tradic pohraničí. Partnerská muzea připravila výstavy o zvycích týkajících se Velikonoc, Vánoc, dožínek, masopustu a Slunovratu – svátku sv. Jana. Výstavy byly doprovázeny workshopy, přednáškami, koncerty, filmovými projekcemi a divadelními představeními, které se konaly v muzejní zahradě revitalizované v rámci projektu, kde byla postavena platforma a nainstalováno osvětlení osvětlující obranné zdi a muzejní lapidárium. V hloubce zahrady a před vstupem do budovy byly umístěny informační a výstavní panely. Zakoupeno bylo také přenosné multimediální vybavení a zahradní stoly a židle.

Informacje o projekcie

 rámci programu: Evropský fond pro regionální rozvoj
Hodnota projektu (PLN): 400.000
Vlastní podíl (PLN): 112.500
Termín realizace: 2012–2014
Partneři: Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí, Muzeum keramiky v Bolesławci 


Skip to content