logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Nowoczesne muzeum – atrakcyjna edukacja transgraniczna

Cil projektu

Zavedení inovativního muzejního vzdělávacího systému založeného na moderních multimediálních a audiovizuálních médiích na obou stranách hranice s cílem popularizovat kulturní dědictví slezsko-lužického pomezí. V rámci projektu proběhl roční cyklus muzeálních a vzdělávacích aktivit o historii a kultuře regionu zaměřený na děti a mládež z Polska a Německa. Při jejich realizaci byly použity moderní interaktivní techniky (kiosky a multimediální projektory, hry, filmy a prezentace), jakož i tradiční materiály: speciálně připravené vzdělávací knihy a brožury, puzzle, stavebnice a nástroje a materiály používané v řemeslných dílnách. Kromě toho byla provedena rekonstrukce fasády sídla Oddělení dějin města v ulici M. Kutuzowa 14 a byl upraven areál kolem budovy, kde se konají programy a workshopy v jarních a letních měsících. Součástí projektu jsou také finanční prostředky na modernizaci výstavního vybavení Oddělení dějin města. Byly také uskutečněny dva vědecké a výzkumné programy týkající se dějin keramiky: Počátky umělecké keramiky na pomezí Slezska a Lužice (1500–1650) a Vliv bolesławecké keramické odborné školy na vývoj středoevropského užitého umění v první polovině 20. století. Výsledky výzkumné práce byly šířeny prostřednictvím dvojjazyčných populárních vědeckých publikací a výstav prezentovaných u obou partnerů, připravených s využitím vlastních exponátů nebo vypůjčených z muzeálních a soukromých sbírek

Informacje o projekcie

V rámci programu: Operační program přeshraniční spolupráce Polsko – Sasko 2007–2013
Hodnota projektu (PLN): 1.265.960
Vlastní podíl (PLN): 189.894
Termín realizace: 2010-2014
Partneři: Muzeum keramiky v Bolesławci, Schlesisches Museum zu Görlitz


Skip to content