logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Bolesławiec – Vrchlabí. Po stopách společných dějin

Cil projektu

Vydání tříjazyčné publikace představující muzejní sbírky obou partnerů s názvem Bolesławiec – Vrchlabí. Śladami wspólnej historii / Bolesławiec – Vrchlabí. Po stopách společné historie / Bolesławiec – Vrchlabí. Auf den Spuren der gemeinsamen Geschichte.

Informacje o projekcie

V rámci programu: Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 a prostředky státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Nisa
Hodnota projektu (PLN): 72.340
Vlastní podíl (PLN): 3.617
Termín realizace: 2009–2010
Partneři: Muzeum keramiky v Bolesławci, Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí


Skip to content