logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Ceramics: Documenting and disposing, educating and encouraging, experiencing and exploiting („CerDee”)

Cíl projektu

Zavedení společné metodologie mezinárodní propagace historické a současné keramiky jako turistického produktu. Zahrnuje mj. zpřístupnění digitalizovaných výzkumných, archivních a vědeckých materiálů týkajících se keramiky, organizaci „keramických laboratoří” – workshopů pro turisty, vzdělávací aktivity, aktivity propagující keramiku jako turistický produkt, publikační činnost a propagace v Evropě.

Informacje o projekcie

V rámci programu: Interreg V-B Střední Evropa 2014–2020    
Hodnota projektu (PLN):  400.000
Vlastní podíl (PLN): 60.000
Termín realizace: 2018-2021
Partneři: Staatliches Museum für Porzellan Porzellanikon v Selb, Museo Internazionale delle Ceramiche ve Faenzy, Narodni muzej Slovenije  v Lublani, Bayern Design GmbH v Mnichově, New Design University v St. Pölten, Meissen Porzellan-Museum v Míšni, Krajský úřad Karlovy Vary, Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Muzeum keramiky v Bolesławci 


Promocja projektu
Skip to content