logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped.png

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001082 pn. „Brama do świata zbiorów” dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Brána do světa sbírek

Cíl projektu

Digitalizace nejzajímavějších a nejcennějších exponátů v muzeích polsko-českého příhraničí s cílem představit je na speciálně vytvořeném dvojjazyčném webovém portálu, který bude jakýmsi virtuálním muzeem příhraničí propagujícím umělecké a historické bohatství regionu. Partneři připraví výstavy, které budou představeny na obou stranách hranice. Plánuje se také vydávání publikací propagujících sbírky partnerských muzeí. Bude zřízena a vybavena dílna pro digitalizaci exponátů ve 3D.

Informacje o projekcie

V rámci programu: Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020    
Hodnota projektu (PLN): 538.000
Vlastní podíl (PLN): 80.700
Termín realizace: 2018–2020
Partneři: Muzeum keramiky v Bolesławci, Muzeum Českého ráje v Turnově


Promocja projektu
Skip to content